zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług naprawy i konserwacji drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-125/14/MM
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 11 grudnia 2014  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: EUREKA Spółka Cywilna Al. Armii Krajowej 12/30 42-200 Częstochowa