Zamówienie publiczne - zakończone postępowania - ARCHIWUM

Zamówienie publiczne - zakończone postępowania - ARCHIWUM

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 w Częstochowie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ. [...]

Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do Zamawiającego przedłużenia ważności licencji oprogramowania antywirusowego ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 'NOD32' Client (dawny ESET NOD 32 Antivirus BE Client) wraz z ESET Remote Administrator Console - z [...]

Zaproszenie do udziału w czynnościach dialogu technicznego poprzedzającego udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz usługi stałego dostępu do sieci Internet dla potrzeb MOPS w Częstochowie.

Celem dialogu technicznego jest doradztwo oraz uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym do precyzyjnego przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunków umowy w postępowaniu na świadczenie [...]

Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 tys. euro na wycięcie jednego drzewa wraz z frezowaniem pnia oraz uporządkowaniem terenu po wykonaniu usługi na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Przedmiotem zamówienia jest wycięcie drzewa wraz z frezowaniem pnia oraz uporządkowaniem terenu po wykonaniu usługi. Termin wykonania: do 07.05.2014 r. Oferty należy składać elektronicznie w terminie do dnia 24.04.2014 r. do godz. 12:00. [...]

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Termin składania ofert: 25.04.2014 r. godz. 11:00 Termin otwarcia ofert: 25.04.2014 r. godz. 11:30 [...]

Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 14 tys. euro na dostawy wody źródlanej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Przedmiotem zamówienia są cykliczne dostawy wody źródlanej w łącznej ilości 70 butli o pojemności 18,9 l (+/- 3%) wraz z dzierżawą 14 urządzeń dozujących w okresie od momentu wygaśnięcia umowy z dotychczasowym dostawcą do dnia [...]

Przygotowanie i dostawa paczek wielkanocnych z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa paczek wielkanocnych z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie ilości 300 szt. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, określający [...]

Modernizacja zestawów komputerowych polegająca na wymianie, montażu oraz dostawie podzespołów komputerowych i systemów operacyjnych dla uczestników projektu „Zł@pmy się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiotem zamówienia jest usługa modernizacji 115 zestawów komputerowych, polegająca na wymianie, montażu oraz dostawie podzespołów komputerowych i systemów operacyjnych dla uczestników projektu „Zł@pmy się w sieci – [...]

Postępowanie o wartości poniżej 14 tys. euro na zakup i dostawę węgla dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa węgla z dowozem do miejsca zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu miasta Częstochowy w ilości 80 ton. Termin składania ofert: 17.02.2014 r. [...]

Postępowanie o wartości poniżej kwoty 14 tys. euro na świadczenie usługi naprawy i konserwacji drukarek, kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Postępowanie o wartości poniżej kwoty 14 tys. euro na świadczenie usługi naprawy i konserwacji drukarek, kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Warunkiem udziału w [...]

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zakup biletów jednorazowych oraz miesięcznych komunikacji miejskiej w Częstochowie dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy w Częstochowie.

Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów komunikacji miejskiej w Częstochowie dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku oraz innych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wykonujących pracę w [...]

Zakup i sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego dla potrzeb pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego dla potrzeb pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Szczegółowy wykaz asortymentowo-ilościowy przedmiotu [...]

Zakup i dostawa tonerów, tuszy oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa tonerów, tuszy oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kopiarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Maksymalne [...]

Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń wewnętrznych oraz terenów zewnętrznych w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń wewnętrznych oraz terenów zewnętrznych w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomoc Społecznej w Częstochowie, w tym: - budynek biurowy Miejskiego Ośrodka Pomocy [...]

Zakup i dostawa bonów towarowych na artykuły spożywczo-przemysłowe dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa bonów towarowych na artykuły spożywczo-przemysłowe dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w formie papierowej o łącznej wartości nominalnej 262 600 PLN w [...]

Zakup i dostawa paczek z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w ilości 1812 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podanym składem jednej paczki [...]

Świadczenie usług pogrzebowych na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych osób zmarłych na terenie miasta Częstochowy, którym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu, stosownie do art. 17 ust. 1 [...]

Postępowanie o wartości poniżej kwoty 14 tys. euro na zakup i dostawę bonów towarowych w formie papierowej dla byłych pracowników (emerytów i rencistów) pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w ilości 348 sztuko nominale 50 zł do realizacji na terenie miasta Częstochowy. Postępowanie [...]

Przygotowanie i wydanie jednodaniowych, gorących posiłków osobom, o których mowa w art. 48 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 poz. 182) na terenie miasta Częstochowy, z obszarów: Śródmieście, Raków i Stare Miasto.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i wydawanie od poniedziałku do soboty gorących posiłków a w niedzielę i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy - suchego prowiantu w cenie obiadu, osobom korzystającym z pomocy społecznej na [...]

Zakup i dostawa paczek świątecznych Bożonarodzeniowych oraz Mikołajkowych z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa paczek świątecznych z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Postępowanie składa się z 2 Zadań (części zamówienia), z których każde [...]

Usługi w zakresie szkoleń, kursów i warsztatów dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów, szkoleń i warsztatów dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa” współfinansowanym przez [...]

Przetarg nieograniczony - usługi w zakresie szkoleń, kursów i warsztatów dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”

Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi w zakresie szkoleń, kursów i warsztatów dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa” [...]

ZORGANIZOWANIE LETNIEGO WYPOCZYNKU W MIEJSCOWOŚCI NADMORSKIEJ DLA 40 DZIECI

ZORGANIZOWANIE LETNIEGO WYPOCZYNKU W MIEJSCOWOŚCI NADMORSKIEJ (W OBIEKCIE POŁOŻONYM NIE DALEJ NIŻ 700 M OD PLAŻY I MORZA) NA TERENIE RP DLA 40 DZIECI I MŁODZIEŻY - UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM, Z RODZIN KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY [...]

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Niniejszym informujemy, iż wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę licencji oprogramowania antywirusowego NOD32 dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie [...]

przetarg nieograniczony na „świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb MOPS”

świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie [...]

Zakup i dostawa paczek z artykułami spozywczymi dla podopiecznych MOPS

Zakup i dostawa 500 szt paczek świątecznych Wielkanocnych z artykułami spożywczymi dla podopiecznych MOPS [...]

stałe kompleksowe sprzatanie pomieszczen biurowych MOPS

1. Budynek biurowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne ul. POW 2 w Częstochowie (po godzinach pracy urzędu) - powierzchnia 1265 m2, teren wokół budynku o pow. 1823 m2 2. Pomieszczenia Rejonowego Zespołu Pomocy Społecznej Nr 2 w budynku ul. [...]

świadczenie usługi pocztowej

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania: Zadanie I – świadczenie usług pocztowych w obrocie lokalnym na terenie miasta Częstochowy; Zadanie II - świadczenie usług pocztowych na terenie kraju i zagranicą. [...]

przeglądy i naprawy pogwarancyjne samochodów służbowych MOPS

przeglądy i naprawy pogwarancyjne, sprzedaż części i akcesoriów do 6 samochodów VW BUS przystosowanych do przewozu osób niepełnpsprawnych [...]

świadczenie usług dostępu do Internetu dla 130 uzytkowników/ uczestników projektu Złapmy sie w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

świadczenie usług dostępu do Internetu dla 130 uzytkowników/ uczestników projektu Złapmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej [...]

Zakup i dostawa węgla dla podopiecznych MOPS

Zakup i dostawa węgla w ilościach 250 kg, 0,5 tony i 1 tona. Dostawa węgla na terenie miasta Częstochowy. [...]

świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów o masie poniżej i [...]

dostarczanie świadczeń społecznych dla świadczeniobiorców MOPS

dostarczanie zasiłków stałych , świadczeń rodzinnych, śiwdczeń pielęgnacyjnych oraz świadczeń alimentacyjnych dla świadczeniobiorców MOPS [...]

Zakup i dostawa bonów towarowych dla podopiecznych MOPS.

Zakup i dostawa bonów towarowych dla podopiecznych MOPS , bony o nominałach 10 zł i 20 zł. Bony winny posiadać napis zakaz zakupu alkoholu i wyrobów tytoniowych, sprzętu AGD i RTV [...]

sprzedaż samochodu służbowego MOPS

sprzedaż samochodu osobowego Renaul Kangoo [...]

Zakup i dostawa paczek z artykułami spożywczymi dla podopiecznych MOPS

Zakup i dostawa 1416 szt paczek z artykułami spożywczymi, realizacja w roku 2013r. Dostawa do Rejonowych Zespołów Pomocy Społecznej na terenie miasta Częstochowy w ilości 118 szt miesięcznie [...]

świadczenie usług pogrzebowych dla potrzeb MOPS

Wykonanie pochówku osoby zmarłej, dziecka martwo urodzonego bez względu na czas trwania ciąży, szczątków ludzki, do pochowania których zobowiązany jest MOPS zgodnie z ustawa o pomocy społecznej. [...]

zakup węgla dla podopiecznych MOPS

Zakup i dostawa węgla dla podopiecznych MOPS, na terenie miasta Częstochowy. Dostawa w ilościach 250kg, 05 tony, 1 tona. [...]

sprzedaż samochodu osobowego

sprzedaż samochodu osobowego znajdującego się na wyposażeniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej [...]

zakup paliwa do samochodów MOPS

Zakup paliwa tj. oleju napędowego do 6 samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz benzyny do 1 samochodu osobowego [...]

zakup i dostawa węgla dla podopiecznych MOPS

Dostawa węgla dla podopiecznego to 100 kg, 250 kg, 500 kg węgla gat. Orzech II (w zależności od przydziału wraz z transportem), realizowana w ciągu 7. dni od momentu przekazania przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...]

wykonanie usługi pochówku

wykonywanie pochówku zwłok osób zmarłych, dzieci martwo urodzonych bez względu na czas trwania ciąży, szczątków ludzkich, do których pochowania zobowiązany jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej [...]

przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych MOPS

przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie: Zadanie I – przygotowanie i wydawanie 118 posiłków w dzielnicy Śródmieście, Zadanie II – przygotowanie i [...]

Zakup i dostawa paczek z artykułami spożywczymi dla podopiecznych MOPS

Zadanie I - zakup i dostawa 300 szt paczek mikołajowych dla dzieci podopiecznych MOPS. Zadanie II - zakup i dostawa 300 szt paczek świątewcznych bożonarodzeniowych dla podopiecznych MOPS [...]

świadczenie usług transportowych regularnego przewozu osób niepełnosprawnych

Przewozy osób niepełnosprawnych na terenie miasta Częstochowy oraz na terenie województwa śląskiego na podstawie regulaminu udzielenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie świadczeń w postaci usług transportowych dla [...]

świadczenie usług operatora telefonii komórkowej dla potrzeb MOPS

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą i konfiguracją: 50 szt. aparatów telefonicznych wraz z aktywacją, w tym dla : · 45 aktualnie używanych numerów telefonicznych w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy; · 5 [...]

świadczenie usług transportowych regularnego przewozu osób niepełnosprawnych

świadczenie usług transportowych regularnego przewozu osób niepełnosprawnych na terenie miasta Częstochowy oraz na terenie województwa śląskiego [...]

Świadczenie usług przewozowych własnymi środkami transportu dla potrzeb MOPS.

usługi przewozowe realizowane własnymi środkami transportu [...]

zakup artykułów spozywczych dla potrzeb MOPS

zakup artykułów spożywczych dla potrzeb MOPS, placówki podległe MOPS prowadzące żywienie [...]

zakup artykułów spożywczych dla potrzeb MOPS

zakup artykułów spożywczych potrzebnych do przygotowania posiłków dla podopiecznych w placówkach MOPS [...]

zakup oleju napędowego do samochodów MOPS

zakup oleju napedowego do 6 samochodów WV BUS oraz Renault Kangoo [...]

świadczenie usługi dostępu do sieci INTERNET

świadczenie usługi dostępu do sieci INTERNET dla 130 uczestników projektu Złapmy się w sieci- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa współfinansowanego przez Unię Europejską [...]

Przygotowanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych MOPS

wydawanie gorących posiłków na terenie miasta Częstochowy, szczegółowy opis stanowi SIWZ [...]

wykonanie usługi przeglądów i napraw pogwarancyjnych samochodów służbowych MOPS

Wykonanie usługi przeglądów i napraw pogwarancyjnych samochodów służbowych MOPS, oraz zakup części zamiennych niezbędnych do napraw. Samochody służbowe w tym samochody do przewozu osób niepenosprawnych. [...]

dostawę bonów towarowych na artykuły spozywczo-chemiczne dla podopiecznych MOPS

zakup bonów towarowych na artykuły spożywczo-chemiczne o nominałach 10 zł i 20 zł, które mogą być realizowane w różnych punktach handlowych, a których emisja jest zgodna z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i [...]

dostarczanie świadczeń społecznych dla podopiecznych MOPS

usługa polegająca na dostarczaniu zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych dla świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie [...]

zakup i dostawa węgla dla podopiecznych MOPS

zakup i dostawa 1 tony lu 05 tony węgla (w zależności od przyznanej decyzji) dla podopiecznych MOPS pod wskazany adres. [...]

usługa na wykonanie pochówku

wykonanie pochówku osób zmarłych, dzieci martwo urodzonych bez względu na czas trwania ciąży, szczątków ludzkich, do pochowania których MOPS jest Zobowiązany na podstawie ustawy o pomocy społecznej [...]

Stałe kompleksowe sprzątanie pomieszczeń i przyległego terenu

sprzątanie pomieszczeń biurowych MOPS i przyległego terenu - opis szczegółowy w SIWZ [...]

usługi szkoleniowe - część III

usługi w zakresie szkoleń, kursów i warsztatów dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie Zainwestuj w siebie program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa [...]

zakup sprzętu komputerowego

Zadanie I – zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb MOPS. Zadanie II – zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Złapmy się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa” - Program Operacyjny [...]

usługi w zakresie szkoleń

usługi w zakresie kursów, szkoleń i warsztatów dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w mieście Częstochowa. [...]

usługi w zakresie kursów, szkoleń i warsztatów

usługi w zakresie kursów, szkoleń i warsztatów dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa [...]

świadczenie usług przewozowych własnymi środkami transportu dla potrzeb MOPS

1) przewóz grup zorganizowanych od 30 do 105 osób, w tym możliwość przewozu wózków inwalidzkich (dysponowanie taborem samochodowym do przewozu osób o rożnej ilości miejsc), 2) przewiezienie rocznie około 2000 osób – nasilenie [...]

Wydawanie posiłków gorących dla podopiecznych MOPS

przygotowanie i wydawanie posiłków dla podopiecznych , w niedzielę i święta dopuszcza się suchy prowiant [...]

dostarczanie zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych dla świadczeniobiorców MOPS

dostarczanie zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych dla świadczeniobiorców MOPS [...]

Świadczenie usług operatora telefonii komórkowej dla potrzeb MOPS

Świadczenie usług operatora telefonii komórkowej dla potrzeb MOPS [...]

Wykonanie pochówku zwłok osób zmarłych, dzieci martwo urodzonych bez względu na czas trwania ciąży, szczątków ludzkich, do których pochowania zobowiązany jest MOPS

Wykonanie pochówku zwłok osób zmarłych, dzieci martwo urodzonych bez względu na czas trwania ciąży, szczątków ludzkich, do których pochowania zobowiązany jest MOPS [...]

zakup i dostawa bonów towarowych na art. spożywczo-chemiczne dla podopiecznych MOPS

Bony towarowe na art spożywczo-chemiczne dla podopiecznych MOPS. O nominałach 10,00 zł lub 20,00 zł. Realizacja w punktach handlowych na terenie miasta Częstochowy. [...]

Zakup i dostawa węgla dla podopiecznych MOPS

zakup i dostawa pod wskazany adres 1 tony lub 0,5 tony węgla (gat i kaloryczność podana w SIWZ) [...]

stałe, kompleksowe sprzątanie pomieszczeń oraz przyległego terenu

Stałe, kompleksowe sprzątanie pomieszczeń oraz przyległego terenu na 2011r : 1. Budynek biurowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne ul. POW 2 w Częstochowie (po godzinach pracy urzędu) - powierzchnia ok. 1265 m2, teren wokół budynku o [...]

Zakup i dostawa paczek świątecznych i mikołajowych dla podopiecznych i dzieci podopiecznych MOPS

Zadanie I zakup i dostawa paczek świątecznych w ilości 600 szt dla podopiecznych MOPS, zadanie II zakup i dostawa paczek mikołajowych w ilości 300 szt dla dzieci podopiecznych MOPS. [...]

Roboty remontowe w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Lakowa 101 w Częstochowie

roboty remontowe : izolacja ścian fundamentowych, malowanie pomieszczeń poddasza [...]

Świadczenie usług operatora telefonii komórkowej dla potrzeb MOPS w Częstochowie

świadczenie usług operatora telefonii komórkowej dla potrzeb MOPS W Częstochowie, szczegółowy opis przedmiotu stanowi załącznik nr 1 do SIWZ [...]

Zakup oleju napędowego dla 6 samochodów marki VW BUS przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz jednego samochodu osobowego renault Kangoo, oraz etyliny 95 dla jednego samochodu osobowego

Przedmiotem zamówienia jest zakup oleju napędowego do 6 samochodów marki VW BUS przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz jednego samochodu osobowego Renault Kangoo, oraz etyliny 95/98 dla jednego samochodu osobowego [...]

Wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych MOPS

Wydawanie gorących posiłków ( na niedzielę i święta suchego prowiantu) dla podopiecznych MOPS [...]

Zakup i dostawa: Zadanie1: sprzętu komputerowego Zadanie2: licencji oprogramowania

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i licencji oprogramowania [...]

Zakup i dostawa bonów towarowych dla pracowników MOPS

Zakup i dostawa bonów towarowych dla pracowników MOPS [...]

Zakup i dostawa paczek świątecznych dla podopiecznych MOPS

Zakup i dostawa 400 paczek świątecznych dla podopiecznych MOPS [...]

Usługa przewozowa własnymi środkami transportu dla potrzeb MOPS

Usługi przewozowe własnymi środkami transportu [...]

Wykonanie usługi pogrzebowej dla osób zmarłych do których pochowania zobowiązany jest na podstawie ustawy o pomocy Społecznej MOPS

wykonanie usługi pogrzebowej dla osób zmarłych do pochowania których zobowiązany jest MOPS [...]

Dostarczanie zasiłków dla podopiecznych MOPS

Dostarczanie zasiłków stałych, świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych dla świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie [...]

zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb MOPS

Sprzęt komputerowy określony w przedmiocie zamówienia. [...]

realizacja recept dla podopiecznych MOPS

Relizacja recept dla podopiecznych MOPS. Recepty będą realizowane w aptekach na terenie miasta Częstochowy a leki wydawane będą na podstawie recept wydawanych imiennie na podopiecznych, leki będą wydawane podopiecznym w zależności od [...]

Stałe, kompleksowe sprzątanie pomieszczeń oraz przyległego terenu - w budynku przy ul. P.O.W. 2, ul. Bór 59, RZPS 2,3 w Częstochowie

I. Stałe, kompleksowe sprzątanie pomieszczeń oraz przyległego terenu: 1. - Budynek biurowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne ul. POW 2 w Częstochowie (po godzinach pracy urzędu) - powierzchnia ok. 1265 m2, teren wokół budynku o [...]

Dostarczanie zasiłków stałych oraz świadczeń rodzinnych dla podopiecznych MOPS

doręczanie zasiłków stałych oraz świadczeń rodzinnych dla podopiecznych MOPS [...]

Wykonywanie usługi pogrzebowej dla osób zmarłych, do których pochowania zobowiązany jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

wykonanie usługi pogrzebowej dla osób zmarłych, do których pochowania zobowiązany jest MOPS, szczegółowy opis przedmiotu stanowi załącznik do SIWZ [...]

Zakup i dostawa bonów towarowych dla podopiecznych MOPS

Bony towarowe na art. spożywczo-chemiczne o nominałach 10 zł i 20 zł, które mogą być realizowane w różnych punktach handlowych [...]

Zakup i dostawa węgla dla podopiecznych MOPS

Zakup wraz z dostawą 1 tony lub o,5 tony węgla orzech do podopiecznego pod wskazany adres. [...]

Zakup i dostawa paczek żywnościowych świątecznych dla podopiecznych MOPS w Częstochowie

Zakup i dostawa 300 paczek żywnosciowych, cena jednostkowa paczki nie może przekroczyć 200 zł [...]

Dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie w budynku użytkowanym przez MOPS Sekcje ds. Świadczeń Rodzinnych ul. Nowowiejskiego 15 systemu do kierowania ruchem interesantów i zarządzania pracą stanowisk.

Dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie w budynku użytkowanym przez MOPS Sekcję ds. Świadczeń Rodzinnych ul. Nowowiejskiego 15 systemu do kierowania ruchem interesantów i zarządzania praca stanowisk. [...]

zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz licencji oprogramowania dla potrzeb MOPS w Częstochowie

Zadanie 1 - zakup i dostawa sprzętu komputerowego, Zadanie 2 - zakup i dostawa licencji oprogramowania dla potrzeb MOPS [...]

zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb MOPS w Częstochowie

zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb MOPS - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ [...]

Wykonanie usług przeglądów i napraw pogwarancyjnych samochodów służbowych MOPS

Wykonanie usług przeglądów i napraw pogwarancyjnych oraz sprzedaż części i akcesoriów do samochodów służbowych MOPS w tym samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych. [...]

zakup i dostawa paczek świątecznych (żywnościowych) dla podopiecznych MOPS

Zakup i dostawa 300 paczek świątecznych dla podopiecznych MOPS. [...]

Realizacja recept dla podopiecznych MOPS na rok 2008

Realizacja recept dla podopiecznych MOPS na rok 2008r. [...]

Zakup paczek żywnościowych dla podopiecznych MOPS

Paczki żywnościowe dla podopiecznych MOPS, przykładowy skład paczek stanowi załącznik do SIWZ. Cena jednostkowa paczki nie może przekroczyć 50 zł. [...]

Dostarczanie zasiłków stałych, oraz świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej dla podopiecznych MOPS w Częstochowie.

Dostarczanie zasiłków stałych, oraz świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej dla podopiecznych MOPS w Częstochowie. [...]

Wykonywanie usługi pogrzebowej dla osób zmarłych, do których pochowania zobowiązany jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Wykonywanie usługi pogrzebowej dla osób zmarłych, do których pochowania zobowiązany jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie. [...]

zakup oleju napędowego do samochodów VW BUS do przewozu osób niepełnosprawnych oraz samochodu służbowego

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zakup oleju napędowego dla 5 samochodów marki VW BUS przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz samochodu osobowego Renault Kango. [...]

Zakup i dostawa bonów towarowych na artykuły spożywczo-chemiczne dla podopiecznych MOPS w Częstochowie

Bony towarowe na artykuły spożywczo-chemiczne o nominałach 10 zł i 20 zł, które mogą być realizowane w różnych punktach handlowych, a których emisja jest zgodna z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. [...]

Zakup i dostawa węgla dla podopiecznych MOPS w Częstochowie

Realizacja decyzji MOPS w Częstochowie przyznających świadczenie społeczne w formie rzeczowej tj. 1 tony lub 0,5 tony węgla (w zależności od przydziału) wraz z transportem , przez okres trwania umowy tj. od dnia jej podpisania do 31.12.20 [...]

Zakup i dostawa paczek świątecznych dla podopiecznych MOPS w Częstochowie

zakup i dostawa 300 szt paczek świątecznych żywnościowych dla podopiecznych MOPS w Częstochowie [...]

Wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych MOPS w Częstochowie

Rodzaj ogłoszenia: usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   Nazwisko osoby upoważnionej do [...]

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb MOPS, zakup i dostawa licencji oprogramowania dla potrzeb MOPS

Rodzaj ogłoszenia: usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy [...]

Zorganizowanie wypoczynku letniego obozu/kolonii dla dzieci podopiecznych MOPS

Rodzaj ogłoszenia: usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy [...]

Wydawanie posiłków gorących dla podopiecznych MOPS

Rodzaj ogłoszenia: usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy [...]

Roboty remontowe, adaptacja oranżerii nasalę terapii zajęciowej w budynku Centrum Pomocy dziecku Niepełnosprawnemu i jego Rodzinie ul. Jasnogorska 36 w Częstochowie

Rodzaj ogłoszenia: roboty budowlane SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy [...]

Śiwadczenie usług przewozowych własnymi środkami transportu dla MOPS

Rodzaj ogłoszenia: usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy [...]

Opracowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Rodzaj ogłoszenia: usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy [...]

Zakup i dostawa paczek żywnościowych dla podopiecznych MOPS w Częstochowie

Rodzaj ogłoszenia: dostawy SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy [...]

Zakup i dostawa paczek świątecznych dla podopiecznych MOPS

Rodzaj ogłoszenia: dostawy SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy [...]

Dostarczanie zasiłków dla podopiecznych MOPS w Częstochowie

Rodzaj ogłoszenia: usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy [...]

Zakup i dostawa węgla dla podopiecznych MOPS w Częstochowie na ich adres domowy

Rodzaj ogłoszenia: dostawy SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Miejski ośrodek Pomocy [...]

Bony towarowe na artykuły spożywczo-chemiczne.

Rodzaj ogłoszenia: usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Miejski Osrodek Pomocy [...]

Wykonanie robót remontowych w Domu dziennego Pobytu dla Osob z Upośledzeniem Umysłowym przy ul. Focha 71a w Częstochowie

Rodzaj ogłoszenia: roboty budowlane SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: MIESJKI OŚRODEK POMOCY [...]

Dostawa bonów towarowych dla pracowników MOPS w Częstochowie

Rodzaj ogłoszenia: dostawy SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy [...]

Remont części dachu w budynku przy ul. Focha 71a w Częstochowie

Rodzaj ogłoszenia: roboty budowlane SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy [...]

Usługa bankowa polegająca na dostawie i obsłudze przedpłaconych kart płatniczych dla świadczeniobiorców MOPS w Częstochowie

Rodzaj ogłoszenia: usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy [...]

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb MOPS

Rodzaj ogłoszenia: dostawy SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy [...]

usługa bankowa polegajaca na dostawie przedpłaconych kart płatniczych dla świadczeniobiorców (Użytkowników) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Rodzaj ogłoszenia: usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy [...]

usługa bankowa polegajaca na dostawie przedpłaconych kart płatniczych dla świadczeniobiorców (Użytkowników) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Rodzaj ogłoszenia: usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy [...]

realizacja wypoczynku letniego - kolonii dla dzieci podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Rodzaj ogłoszenia: usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy [...]

dostarczenie bonów towarowych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Rodzaj ogłoszenia: dostawy SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul.Jasnogórskiej 34 [...]

dostarczanie zasiłków stałych oraz świadczeń rodzinnych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Rodzaj ogłoszenia: usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy [...]

Dostarczanie zasiłkow stałych oraz świadczeń rodzinnych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Rodzaj ogłoszenia: usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej   Nazwisko osoby upoważnionej do [...]

usługi pogrzebowe dla osób ,do pochowania których Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej jest obowiązany zgodnie z ustawą

Rodzaj ogłoszenia: usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy [...]

Dosttawa węgla dla podopiecznych MOPS na ich adres domowy.

Rodzaj ogłoszenia: dostawy SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Miejski Ośordek POmocy [...]

bony towarowe na artykuły spożywczo-chemiczne dla podopiecznych MOPS.

Rodzaj ogłoszenia: usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy [...]

Zakup i dostawa paczek świątecznych dla podopiecznych MOPS

Rodzaj ogłoszenia: dostawy SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej   Nazwisko osoby upoważnionej do [...]

Zakup i dostawa samochodu osobowego-BUS do przewozu osób niepełnosprawnych

Rodzaj ogłoszenia: dostawy SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy [...]

Wybór dostawcy bonów towarowych dla pracowników MOPS

Rodzaj ogłoszenia: dostawy SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy [...]

Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Focha 71A w Częstochowie (pomieszczenia po byłym Żłobku).

Rodzaj ogłoszenia: roboty budowlane SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy [...]

Wykonanie i montaż schodów zewnętrznych ewakuacyjnych, konstrukcji stalowej w budynku Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Krakowska 80/15 w Częstochowie.

Rodzaj ogłoszenia: roboty budowlane SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Miejski Ośrodek POmocy [...]

Budowa budynku ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Krakowskiej 80/15 w Częstochowie

Rodzaj ogłoszenia: roboty budowlane SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Miejski Ośrodek Pomocy [...]

Wymiana pokrycia dachu oraz drobne roboty zewnętrzne (chodnik okapowy) w budynku Środowiskowe Domu Samopomocy przy ul. Lakowej 101 w Częstochowie

Rodzaj ogłoszenia: roboty budowlane SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego   Nazwa: Wymiana pokrycia dachu [...]

metryczka