Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Ewidencja Świadczeń z Pomocy Społecznej.

Typ: Ewidencja Dostęp: Sekcja Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych pok. 4, ul. POW 2 w Częstochowie. „Dostęp do danych jest prawnie ograniczony ( ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r, o ochronie danych osobowych [...]

Teczki zbiorcze wnioskodawcow świadczeń pomocy społecznej.

Dostęp: Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej nr 1, pokój nr 23 Al. Niepodległości 20/22, Częstochowa Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Zarządzenie Dyrektora Nr 134/2014 z dnia 20.08.2014 r. w [...]

Księga inwentarzowa środków nietrwałych, niskocenne środki majątkowe

Dostęp: Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej nr 1, pokój nr 23 Al. Niepodległości 20/22, Częstochowa Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [...]

Ewidencja środków trwałych i pozostałych środków trwałych

Dostęp: pokój 31 ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. [...]

Ewidencja dłużników

Dostęp: pokój 31, 34 ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawa z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. [...]

Rejestr ryzyk występujących w Zespole ds. Windykacji

Dostęp: pokój 31 ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 96.2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie z dnia 9.09.2015 r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli [...]

Teczki zbiorcze wnioskodawców świadczeń pomocy społecznej.

Dostęp: Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej nr 2, ul.Staszica 10, Częstochowa, pokój nr 8 i 10 Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zarządzenie Dyrektora Nr 134/2014 z dnia [...]

Księga inwentarzowa środków nietrwałych (niskocenne środki majątkowe)

Dostęp: Rejonowy Zespół Pomocy Społecznej nr 2, ul.Staszica 10, Częstochowa, pokój nr 10 Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [...]

Dziennik korespondencji

Dostęp: pokój 20 Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością al. Niepodległości 20/22 - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 [...]

Rejestr wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

Dostęp: pokój 234 Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością al. Niepodległości 20/22 - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) Podstawa prawna: [...]

Rejestr wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”

Dostęp: pokój 18 Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością al. Niepodległości 20/22 - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) Podstawa prawna: uchwała nr [...]

Rejestr wniosków osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki

Dostęp: pokój 21 Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością al. Niepodległości 20/22 Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r.  w sprawie określenia rodzajów [...]

Rejestr wniosków o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Dostęp: pokój 21 Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością al. Niepodległości 20/22 - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) Podstawa prawna: [...]

Rejestr wniosków o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Dostęp: pokój 18 Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością al. Niepodległości 20/22 - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) Podstawa prawna: [...]

Rejestry wniosków o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

Dostęp: pokój 21 Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością al. Niepodległości 20/22 - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) Podstawa prawna: [...]

Księgi inwentarzowe srodków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dostęp: pokój 19 Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością al. Niepodległości 20/22 Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [...]

Teczki zbiorcze wnioskodawców świadczeń pomocy społecznej

Dostęp: Biuro Projektów ul. Kilińskiego 13 - pokój nr 1,7, 8, 9,10 Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dostęp: Biuro Projektów  ul. Kilińskiego 13 - pokój nr 7 Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [...]

ewidencja prowadzonej kontroli funkcjonalnej pracowników Centrum pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

ewidencja prowadzonej kontroli funkcjonalnej pracowników Centrum pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie ul Jasnogórska 36 Dostęp: pokój nr 31dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o [...]

ewidencja (dokumentacja z terapii logopedyczne) osób korzystających z usług "Centrum pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

ewidencja (dokumentacja z terapii logopedyczne) osób korzystających z usług "Centrum pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie ul Jasnogórska 36" Dostęp: pokój nr 26 dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 [...]

ewidencja (dokumentacja psychologiczna) osób korzystających z usług "Centrum pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

ewidencja (dokumentacja psychologiczna) osób korzystających z usług "Centrum pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie ul Jasnogórska 36" Dostęp: pokój nr 28 dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia [...]

ewidencja (dokumentacja medyczna) osób korzystających z usług "Centrum pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

ewidencja (dokumentacja medyczna) osób korzystających z usług "Centrum pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie ul Jasnogórska 36" (pobyt i/lub specjalistyczne usługi opiekuńcze) Dostęp: pokój nr 16 dostęp do danych jest [...]

ewidencja (akta osobowe) osób korzystających z pobytu w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

ewidencja (akta osobowe) osób korzystających z pobytu w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie ul Jasnogórska 36 Dostęp: pokój nr 31 dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o [...]

ewidencja (akta osobowe) w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

ewidencja (akta osobowe) w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych Dostęp: pokój nr 31 dostęp do danych jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia [...]

Ewidencja kwalifikacji

Ewidencja kwalifikacji wydawanych przez RZPS nr 1 i 2 oraz Sekcję Bezdomności dla uczestników Centrów Integracji Społecznej (616 aktywizacja społeczna i zawodowa - klasyfikacja zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 134/2014 [...]

Ewidencja skierowań

Ewidencja skierowań wydawanych przez RZPS nr 1 i 2 oraz Sekcję Bezdomności dla uczestników Centrów Integracji Społecznej  (616 aktywizacja społeczna i zawodowa - klasyfikacja zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 134/2014 [...]

Rejestr kuponów

Rejestr kuponów zg. z załącznikiem nr 4 do Zarządzenia nr 487 Dyrektora MOPS w Częstochowie z dnia 17.06.2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad udziału seniorów w Akcji "Kawiarenka dla Seniora". [...]

Rejestr osób biorących udział w Akcji "Kawiarenka dla seniora"

Rejestr osób biorących udział w Akcji "Kawiarenka dla seniora" zg. z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia nr 487 Dyrektora MOPS w Częstochowie z dnia 17.06.2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad udziału seniorów w Akcji "Kawiarenka [...]

Rejestr/dziennik korespondencji

Udostępniane są wszystkie dokumenty za wyjątkiem informacji niejawnych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) Dostęp: Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 1.2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej [...]

Księgi inwentarzowe wyposażenia

Dostęp: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, pok. 13 (I piętro) Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [...]

Rejestr Zarządzeń Dyrektora

Udostępniane są wszystkie dokumenty za wyjątkiem informacji niejawnych Dostęp: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, pok. 13 (I piętro) Dział: Sekcja Nadzoru i Administracji Podstawa prawna: Ustawa o dostępie do informacji [...]

Rejestr Zamówień Publicznych

Dostęp: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, pok. 26 (II piętro) Podstawa prawna: Ustawa o dostępie do informacji publicznej [...]

Centralny Rejestr Umów

Dostęp: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, pok. 13 (I piętro) Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) Podstawa prawna: Ustawa o dostępie do informacji [...]

Rejestr Wydawanych Poświadczeń

Dostęp: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, pok. 26 (II piętro) Podstawa prawna: Zarządzenie nr 22.2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie z dnia 5 lutego 2016 r. [...]

Ewidencja świadczeń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Typ: Ewidencja.Dostęp: Ewidencja udzielanych świadczeń prowadzona jest przez Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. P.O.W.2, tel. 34 372 42 12.Dział: Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w RodziniePodstawa prawna: Ustawa z [...]

Ewidencja stypendiów i zasiłków szkolnych

Typ: Ewidencja Dostęp: Sekcja Usług Środowiskowych i Instytucjonalnych pok. 4, ul. POW 2 w Częstochowie. „Dostęp do danych jest prawnie ograniczony ( ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r, o ochronie danych osobowych [...]

Ewidencja świadczeń z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

Typ: Ewidencja.Dostęp: Ewidencja udzielanych świadczeń prowadzona jest przez Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Al. Niepodległości 20/22, parter, pok 21 tel. 34 363 18 19.Dział: Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym.Podstawa prawna: [...]

Ewidencja świadczeń z zakresu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Typ: Ewidencja.Dostęp: Ewidencja udzielanych świadczeń prowadzona jest przez Sekcję ds. wsparcia Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej oraz Pomocy Instytucjonalnej, ul. P.O.W 2, pok. nr 23, tel. 34 372 42 23.Dział: Sekcja ds. wsparcia Rodziny i [...]

Ewidencja świadczeń społecznych

Typ: Ewidencja.Dostęp: Ewidencja świadczeń udzielanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej prowadzona jest przez komórkę prowadzącą.Dział: RZPS Nr 1 i 2; Zespół ds. Pomocy Osobom Bezdomnym i Grupom Wybranym, Zespół ds. Koordynacji [...]

metryczka