Kontrole

Kontrole

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie w 2024 roku

Szczegółowe informacje dot. kontroli są udostępniane na wniosek na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2058 z późn. zm.) [...]

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie w 2023 roku

Szczegółowe informacje dot. kontroli są udostępniane na wniosek na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2058 z późn. zm.) [...]

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie w 2022 roku

Szczegółowe informacje dot. kontroli są udostępniane na wniosek na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2058 z późn. zm.) [...]

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie w 2021 roku

Szczegółowe informacje dot. kontroli są udostępniane na wniosek na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2058 z późn. zm.) [...]

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie w 2020 roku

Szczegółowe informacje dot. kontroli są udostępniane na wniosek na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2058 z późn. zm.) [...]

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie w 2019 roku

Szczegółowe informacje dot. kontroli są udostępniane na wniosek na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2058 z późn. zm.) [...]

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie w 2018 roku

Szczegółowe informacje dot. kontroli są udostępniane na wniosek na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2058 z późn. zm.) [...]

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie w 2017 roku

Szczegółowe informacje dot. kontroli są udostępniane na wniosek na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2058 z późn. zm.) [...]

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie w 2016 roku

Szczegółowe informacje dot. kontroli są udostępniane na wniosek na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2058 z późn. zm.)  [...]

Ślaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach ul Raciborska 39

Kontrola sprawdzająca wykonanie zarządzeń decyzji ŚPWIS nr NS-HP.9020.27.2014 (dot. Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie) [...]

Ślaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach ul. Raciborska 40

Kontrola warunków higieny pracy pracowników Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu – kontrola sprawdzająca wykonanie części zaleceń przed wydaniem decyzji [...]

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach 40 – 039 Katowice ul. Powstańców 29

W związku z kontrolą – pomoc na usamodzielnienie wychowankom opuszczającym pieczę zastępczą przeprowadzoną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej [...]

Sląski Panstwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach ul. Raciborska 39

Kontrola sanitarna Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu [...]

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach ul. Raciborska 39.

Ocena bieżącego Stanu sanitarnego Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Rejtana 7b [...]

Śląski Powiatowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Katowicach, ul. Raciborska 39

Kontrola sanitarna sprawdzająca wykonanie zarządzeń zawartych w pkt. 7 – 9 decyzji ŚPWIS NS-HKiŚ.9027.27.D.1.2013 z dnia 11 lipca 2013 r. [...]

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych al. Jana Pawła II 13, 00 – 828 Warszawa

Do przeprowadzenia przeglądu dokumentów oraz do pozyskiwania wyjaśnień dotyczących realizacji przez MOPS w Częstochowie pilotażowego Programu „Aktywny Samorząd” na podstawie ww. wymienionej umowy [...]

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach ul. Raciborska 39

Kontrola sprawdzająca wykonanie zarządzeń decyzji ŚPWIS (pkt 1-6) (dot. Ośrodka Interwencji Kryzysowej, ul. Rejtana 7b, 42 – 200 Częstochowa) [...]

Ślaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach ul. Raciborska 39

Ocena bieżącego stanu sanitarnego obiektu Ośrodka Interwencji Kryzysowej, ul. Rejtana 7b, 42 – 200 Częstochowa [...]

Kontrola obecności pracowników MOPS ul. POW.2

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2013-06-19 Przedmiot kontroli Kontrola obecności pracowników MOPS ul. POW.2 Podmiot kontrolujący Urząd Miasta [...]

Ocena bieżącego stanu sanitarnego obiektu Ośrodka Interwencji Kryzysowej ul. Rejtana 7b

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2013-06-18 Przedmiot kontroli Ocena bieżącego stanu sanitarnego obiektu Ośrodka Interwencji Kryzysowej ul. Rejtana 7b Podmiot kontrolujący ŚPWIS [...]

Sekcja Świadczeń Społecznych

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2013-06-10 Przedmiot kontroli Sekcja Świadczeń Społecznych Podmiot kontrolujący Wojewoda Śląski [...]

Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy

Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące przestrzegania przepisów prawa pracy przy wypowiadaniu pracownikom stosunków pracy oraz wypowiadaniu warunków umowy o pracę oraz przestrzegania przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w [...]

prawna ochrona pracy

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2013-01-18 Przedmiot kontroli prawna ochrona pracy Podmiot kontrolujący OIP Katowice [...]

Sląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach ul. Raciborska 39

kontrola sanitarna bloku żywienia wraz z uzupełnieniem arkusza oceny stanu sanitarnego zakładu żywienia zbiorowego (dot. Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie) [...]

Kontrola w zakresie realizacji zadania dot. placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2012-10-03 Przedmiot kontroli Kontrola w zakresie realizacji zadania dot. placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego Podmiot kontrolujący Urząd Miasta Częstochowy [...]

Kontrola w zakresie realizowania zadania dot. placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2012-09-26 Przedmiot kontroli Kontrola w zakresie realizowania zadania dot. placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego Podmiot kontrolujący Urząd Miasta Częstochow [...]

Prawo pracy kontrola uprawnień SIP

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2012-06-29 Przedmiot kontroli Prawo pracy kontrola uprawnień SIP Podmiot kontrolujący PIP [...]

Ocena bieżącego stanu sanitarnego Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Focha 71a w Częstochowie

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2012-07-04 Przedmiot kontroli Ocena bieżącego stanu sanitarnego Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Focha 71a w Częstochowie Podmiot kontrolujący ŚPWIS [...]

Kontrola projektu

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2012-03-22 Przedmiot kontroli Kontrola projektu Podmiot kontrolujący Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego   [...]

Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Rejtana 7b, Częstochowa.

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2012-02-12 Przedmiot kontroli Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Rejtana 7b, Częstochowa Podmiot kontrolujący ŚPWIS [...]

Archiwum zakładowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2011-12-28 Przedmiot kontroli Archiwum zakładowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie Podmiot kontrolujący Dyrektor Archiwum Państwowego w Częstochowie [...]

Kontrola sprawdzająca wykonywanie zarządzeń decyzji ŚPWIS (dot. Ośrodka Interwencji Kryzysowej)

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2011-07-12 Przedmiot kontroli Kontrola sprawdzająca wykonywanie zarządzeń decyzji ŚPWIS (dot. Ośrodka Interwencji Kryzysowej) Podmiot kontrolujący ŚPWIS [...]

Funkcjonowanie placówek opiekuńczo - wychowawczych

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2011-07-11 Przedmiot kontroli Funkcjonowanie placówek opiekuńczo - wychowawczych Podmiot kontrolujący NIK Katowice [...]

Ocena przestrzegania przepisów prawa pracy

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2011-03-30 Przedmiot kontroli Ocena przestrzegania przepisów prawa pracy Podmiot kontrolujący OIP Katowice [...]

Wydatki budżetowe dotyczące wynagrodzeń

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2011-03-18 Przedmiot kontroli Wydatki budżetowe dotyczące wynagrodzeń Podmiot kontrolujący Prezydent Miasta Częstochowy [...]

Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Rejtana 7b, Częstochowa

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2011-03-16 Przedmiot kontroli Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Rejtana 7b, Częstochowa Podmiot kontrolujący ŚPWIS [...]

Realizacja przez MOPS w Częstochowie zadania - "Przewóz osób niepełnosprawnych"

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2011-02-28 Przedmiot kontroli Realizacja przez MOPS w Częstochowie zadania - "Przewóz osób niepełnosprawnych" Podmiot kontrolujący Urząd Miasta [...]

Procedura tworzenia w Gminie Mieście Częstochowa rodzinnych domów dziecka

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2010-09-16 Przedmiot kontroli Procedura tworzenia w Gminie Mieście Częstochowa rodzinnych domów dziecka Podmiot kontrolujący Prezydent Miasta Częstochowy [...]

realizacja zadania powiatu - art 19 pkt 4

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2010-09-20 Przedmiot kontroli realizacja zadania powiatu - art 19 pkt 4 Podmiot kontrolujący Wojewoda Śląski [...]

Prawidłowość udzielania pomocy poszkodowany w wyniku powodzi maj-czerwiec 2010 r.

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2010-08-12 Przedmiot kontroli Prawidłowość udzielania pomocy poszkodowany w wyniku powodzi maj-czerwiec 2010 r. Podmiot kontrolujący Wojewoda Śląski [...]

Kontrola projektu Pokl.07.01.01-24-058/09

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2010-02-23 Przedmiot kontroli Kontrola projektu Pokl.07.01.01-24-058/09 Podmiot kontrolujący Urząd Marszałkowski Woj. Śł. [...]

sprawdzenie wykonania środków prawnych po kontroli z marca 2009r.

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2009-11-20 Przedmiot kontroli sprawdzenie wykonania środków prawnych po kontroli z marca 2009r. Podmiot kontrolujący OIP Katowice [...]

Prawidłowość realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2009-09-03 Przedmiot kontroli Prawidłowość realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON Podmiot kontrolujący Prezydent miasta Częstochowy [...]

techniczne bezpieczeństwo pracy i higieny pracy w obiekcie przy ul. Waszyngtona 42

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2009-03-24 Przedmiot kontroli techniczne bezpieczeństwo pracy i higieny pracy w obiekcie przy ul. Waszyngtona 42 Podmiot kontrolujący OIP Katowice [...]

Wybrane zagadnienia działalności 01.01.08-23.01.09

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2008-12-02 Przedmiot kontroli Wybrane zagadnienia działalności 01.01.08-23.01.09 Podmiot kontrolujący Prezydent Miasta Częstochowy [...]

Archiwum zakładowe

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2008-10-23 Przedmiot kontroli Archiwum zakładowe Podmiot kontrolujący Dyrektor Archiwum Państwowego w Częstochowie   [...]

Prawo pracy

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2008-06-03 Przedmiot kontroli Prawo pracy Podmiot kontrolujący OIP Katowice   [...]

kontrola problemowa w MOPS w Częstochowa

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2008-05-05 Przedmiot kontroli kontrola problemowa w MOPS w Częstochowa Podmiot kontrolujący Z upoważnienia Wojewody Śląskiego [...]

Prawidłowość realizacji winiosków o dofinansowanie ze środków PFRON

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2008-04-25 Przedmiot kontroli Prawidłowość realizacji winiosków o dofinansowanie ze środków PFRON Podmiot kontrolujący Prezydent Miasta Częstochowa [...]

kontrola przestrzegania prawa pracy

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2008-04-22 Przedmiot kontroli kontrola przestrzegania prawa pracy Podmiot kontrolujący OIP Katowice [...]

Kontrola problemowa świadczeń rodzinnych

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2007-06-28 Przedmiot kontroli Kontrola problemowa świadczeń rodzinnych Podmiot kontrolujący Z upoważnienia Wojewody Śląskiego [...]

kontrola ogólna archiwum zakładowego MOPS-u w Częstochowie

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2005-12-29 Przedmiot kontroli kontrola ogólna archiwum zakładowego MOPS-u w Częstochowie Podmiot kontrolujący Archiwum Państwowe w Częstochowie [...]

kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2005-11-07 Przedmiot kontroli kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy Podmiot kontrolujący PIP OIP Katowice Oddział w Częstochowie [...]

Kontrola kompleksowa zgodnie z upoważnieniem prezydenta

Rodzaj kontroli zewnętrzna Termin kontroli 2003-02-19 Przedmiot kontroli Kontrola kompleksowa zgodnie z upoważnieniem prezydenta Podmiot kontrolujący Prezydent Miasta Częstochowy [...]

metryczka