Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

Świadczenie usług w zakresie transportu osób dorosłych z niepełnosprawnością z terenu miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: tryb podstawowy (art. 275 pkt 1)
nr sprawy: SO.261.1.1.2021.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 3 grudnia 2021  09:00

zamówienie na:

Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (4 części)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: tryb podstawowy (art. 275 pkt 1)
nr sprawy: SO.261.1.3.2021.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 6 grudnia 2021  09:00

zamówienie na:

Świadczenie usług w postaci schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych przebywających na terenie miasta Częstochowy (4 części)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SO.261.1.7.2021.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 8 grudnia 2021  09:00

zamówienie na:

Doręczanie środków pieniężnych za pośrednictwem przekazu pocztowego lub pieniężnego nadawanego w postaci elektronicznej, adresatom wskazanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.34.2021.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 9 grudnia 2021  10:00

zamówienie na:

Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: tryb podstawowy (art. 275 pkt 1)
nr sprawy: SO.261.1.5.2021.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 10 grudnia 2021  09:00

zamówienie na:

Przygotowanie oraz dowóz posiłków dla osób niepełnosprawnych, starszych i chorych, korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: tryb podstawowy (art. 275 pkt 1)
nr sprawy: SO.261.1.4.2021.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 13 grudnia 2021  09:00

zamówienie na:

Przygotowanie i wydawanie posiłków osobom tego pozbawionym, korzystającym z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy (3 części)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: tryb podstawowy (art. 275 pkt 1)
nr sprawy: SO.261.1.8.2021.MB
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 15 grudnia 2021  09:00

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)