Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)zamówienie na:

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: usługa społeczna (art. 138o ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.1.1.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 4 grudnia 2020  12:00

zamówienie na:

Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SO.261.1.4.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 7 grudnia 2020  12:00

zamówienie na:

Przygotowanie oraz dowóz ciepłych posiłków dla klientów Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: usługa społeczna, art. 138o ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.1.5.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 8 grudnia 2020  12:00

zamówienie na:

Przygotowanie i wydawanie posiłków osobom tego pozbawionym, korzystającym z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy (3 części)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: usługa społeczna (art. 138o ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.1.3.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 9 grudnia 2020  12:00

zamówienie na:

Okresowe dostawy paczek z artykułami spożywczymi dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy (część 1)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.40.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 10 grudnia 2020  12:00

zamówienie na:

Świadczenie usług w postaci schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz schronienia w schronisku z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych przebywających na terenie miasta Częstochowy (4 części)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: usluga społeczna, art. 138g ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.1.6.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 11 grudnia 2020  12:00

zamówienie na:

Przygotowanie oraz dowóz posiłków dla osób niepełnosprawnych, starszych i chorych, korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: usługa społeczna (art. 138 o ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.1.2.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 14 grudnia 2020  12:00

zamówienie na:

Okresowe dostawy paczek ze środkami czystości i higieny osobistej dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.41.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 15 grudnia 2020  12:00

zamówienie na:

Usługa prowadzenia konserwacji dwóch dźwigów osobowych użytkowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: SO.261.2.44.2020.MZ
nr sprawy: SO.261.2.44.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 16 grudnia 2020  12:00

Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)