Realizacja zadań publicznych - ARCHIWUM

Realizacja zadań publicznych - ARCHIWUM

konkurs ofert na realizację zadania publicznego (2011-11-04)

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Częstochowie przy ul. Rejtana 7b. [...]

zorganizowanie opieki nad dziećmi dla uczestników projektu systemowego

na zorganizowanie opieki nad dziećmi dla uczestników projektu systemowego „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego [...]

konkurs ofert na realizacje zadań publicznych (2011-08-08)

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej dotyczących udzielenia wsparcia osobom bezdomnym [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych (2011-07-07).

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu miasta Częstochowy. [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej dotyczących udzielenia wsparcia osobom bezdomnym.

Zadanie Nr 1 Udzielanie całodobowego schronienia wraz z pełnym wyżywieniem (trzy posiłki, w tym jeden gorący) kobietom i kobietom z dziećmi tego pozbawionym przebywającym na terenie miasta Częstochowy (liczba osób objętych usługą – [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych (2011-07-07)

Zadanie Nr 1 Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Częstochowie przy ul. Focha 71a. Zadanie Nr 2 Prowadzenie Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Częstochowie przy ul. Focha 71a. [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych.

Zadanie Nr 1 Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych wśród podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie – Rejon nr 1. Zadanie Nr 2 Świadczenie usług opiekuńczych, w tym [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych (2011-06-06)

Rodzaj zadania: Utworzenie i prowadzenie Częstochowskiego Centrum Wsparcia Seniorów. [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

Zadanie Nr 1 Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Częstochowie przy ul. Focha 71a. Zadanie Nr 2 Prowadzenie Centrum Rehabilitacji dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Częstochowie przy ul. Focha 71a. [...]

metryczka