Zapytania ofertowe - ARCHIWUM

Zapytania ofertowe - ARCHIWUM

Wyniki negocjacji z całodobowymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi

Wyniki negocjacji z całodobowymi placówkami opiekuńczo -wychowawczymi w ramach zadania pn. „Opieka i wychowanie dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej w całodobowych placówkach opiekuńczo -wychowawczych” w [...]

Informacja o wynikach konkursu.

Wynik konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej pt ” Działania na rzecz rodzinnych form opieki nad dzieckiem prowadzone przez ośrodki adopcyjno opiekuńcze” w 2009 r. [...]

Informacja o wynikach konkursu

Wynik konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej pt ” Dofinansowanie działań podejmowanych przez placówki opiekuńczo -wychowawcze wsparcia dziennego” w 2009 r. [...]

metryczka