Korespondencja elektroniczna

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Zgodnie z art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 267) złożenie podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W związku z powyższym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej (/mopsczestochowa/urzad):

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP

Istnieje możliwość złożenia elektronicznego wniosku o przyznanie świadczenia za pomocą platformy SEKAP. Należy wówczas w katalogu usług wybrać: Zdrowie i Sprawy Społeczne, a jako odbiorcę wniosku wskazać Urząd Miasta Częstochowy. Serwis SEKAP dostępny jest pod adresem: http://www.sekap.pl


metryczka


Wytworzył: Dyrektor MOPS (30 maja 2008)
Opublikował: mazniewski_m (23 czerwca 2008, 13:45:02)

Ostatnia zmiana: Marcin Maźniewski (4 sierpnia 2021, 14:20:37)
Zmieniono: aktualizacja treści:

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4935