Korespondencja elektroniczna

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Zgodnie z art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 267) złożenie podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W związku z powyższym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej (/mopsczestochowa/urzad):

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP


metryczka


Wytworzył: Dyrektor MOPS (30 maja 2008)
Opublikował: mazniewski_m (23 czerwca 2008, 13:45:02)

Ostatnia zmiana: Marcin Maźniewski (19 maja 2023, 12:28:18)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5388