Strona główna  >  Zarządzenia

Zarządzenia


Zarządzenia o pozycjach 1 - 17 (z 17)Zarządzenie nr 17.2019 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia 4 marca 2019


w sprawie prowadzenia pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie

Zarządzenie nr 16.2019 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia 4 marca 2019


w sprawie obiegu dokumentów w sprawach związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej i wspierania rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie

Zarządzenie nr 15.2019 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia 4 marca 2019


w sprawie wprowadzenia Lokalnej Polityki Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Zarządzenie nr 14.2019 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia 4 marca 2019


w sprawie wprowadzenia narzędzi wspierających przy prowadzeniu pracy socjalnej na rzecz mieszkańców Częstochowy przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Zarządzenie nr 13.2019 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia 4 marca 2019


w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji i koordynacji usług w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie

Zarządzenie nr 12.2019 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia 4 marca 2019


zmieniające Zarządzenie nr 127.2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie z dnia 06.12.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w ośrodkach wsparcia

Zarządzenie nr 11.2019 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia 1 marca 2019


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 52.2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie z dnia 09.06.2017 r. w sprawie zapewnienia biletów dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku oraz innych pracowników wykonujących pracę w terenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie

Zarządzenie nr 10.2019 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia 26 lutego 2019


w sprawie zatwierdzenia Planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie na rok 2019

Zarządzenie nr 9.2019 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia 25 lutego 2019


w sprawie zatwierdzenia Wewnętrznego Regulaminu pilotażowego programu „Aktywny samorząd" w Mieście Częstochowa współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2019

Zarządzenie nr 8.2019 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia 22 lutego 2019


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 97.2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie z dnia 11.09.2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zasad wizerunku i polityki informacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Zarządzenie nr 7.2019 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia 11 lutego 2019


w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady rekrutacji i uczestnictwa części projektu „Częstochowa silna dzielnicami” realizowanego przez Gminę Miasto Częstochowa, w imieniu której działa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie Społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny

Zarządzenie nr 6.2019 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia 4 lutego 2019


w sprawie naboru kandydatów do udziału w charakterze członków Zespołu ds. oceny wniosków osób z niepełnosprawnością zamieszkałych w Częstochowie o przyznanie dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

Zarządzenie nr 5.2019 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia 30 stycznia 2019


w sprawie przeprowadzenia Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Miasta Częstochowy w nocy z 13 na 14 lutego 2019 r.

Zarządzenie nr 4.2019 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia 29 stycznia 2019


w sprawie wykazu i upoważnienia osób zobowiązanych do przestrzegania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie na rok 2019 i podejmowania czynności w granicach kwot w nim określonych

Zarządzenie nr 3.2019 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia 29 stycznia 2019


w sprawie wprowadzenia planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie na rok 2019

Zarządzenie nr 2.2019 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia 29 stycznia 2019


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42.2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie z dnia 09.05.2017 r. w sprawie wykazu osób uprawnionych do kontroli merytorycznej dowodów własnych i obcych, formalnorachunkowej dowodów własnych i obcych, zatwierdzania dowodów księgowych własnych i obcych oraz wystawiania faktur VAT, faktur i not księgowych, dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, sporządzania list wypłat oraz list odpłatności, dekretowania i księgowania dokumentów księgowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie oraz odbioru faktur VAT i faktur wystawianych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Zarządzenie nr 1.2019 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia 9 stycznia 2019


w sprawie harmonogramu wypłat wynagrodzeń za pracę dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w roku 2019
Zarządzenia o pozycjach 1 - 17 (z 17)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij