Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 2089)

zapytanie ofertowe

Zamieszczenie wyników postępowania


Data: 2021-11-23 15:48:20
Autor: Mariusz Błaszczyk

tryb podstawowy (art. 275 pkt 1)

Zmiana uszkodzonego pliku (brak możliwości otworzenia)


Data: 2021-11-23 15:31:42
Autor: Mariusz Błaszczyk

zapytanie ofertowe

Zamieszczenie wyników postępowania


Data: 2021-11-22 11:44:33
Autor: Marta Zgrzebna

zapytanie ofertowe

odpowiedzi na pytania z dnia 18.11 wraz z modyfikacją treści zapytania ofertowego oraz przedłużeniem terminu składania ofert.


Data: 2021-11-18 13:40:24
Autor: Michał Zieliński

zapytanie ofertowe

zmiana terminu składania ofert


Data: 2021-11-17 13:49:20
Autor: Michał Zieliński

zapytanie ofertowe

Zamieszczenie odpowiedzi na pytanie z dnia 15.11.2021 r.


Data: 2021-11-16 10:23:33
Autor: Michał Zieliński

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie informacji o wynikach postępowaniach


Data: 2021-11-08 14:56:00
Autor: Mariusz Błaszczyk

Data: 2021-11-02 11:44:14
Autor: Michał Zieliński

Data: 2021-10-25 12:39:18
Autor: Michał Zieliński

tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert (art. 275 pkt 1 ustawy pzp)

Zamieszczenie informacji o wysokości kwoty zabezpieczonej na sfinalizowanie zamówienia


Data: 2021-10-25 09:04:16
Autor: Michał Zieliński

Redakcja Biuletynu

aktualizacja


Data: 2021-10-22 14:57:38
Autor: Sylwia Kasprzycka

Redakcja Biuletynu

aktualizacja


Data: 2021-10-22 14:55:13
Autor: Sylwia Kasprzycka

Data: 2021-10-20 11:59:41
Autor: Michał Zieliński

pracownik socjalny

Archiwizacja treści


Data: 2021-10-15 14:34:35
Autor: Dariusz Rajczyk

pracownik socjalny

ogłoszenie wyników naboru


Data: 2021-10-14 14:35:13
Autor: Dariusz Rajczyk

pracownik socjalny

ogłoszenie wyników naboru


Data: 2021-10-14 14:33:01
Autor: Dariusz Rajczyk

inspektor

ogłoszenie wyników konkursu


Data: 2021-10-14 14:28:51
Autor: Dariusz Rajczyk

Strona główna

Aktualizacja klauzul informacyjnych


Data: 2021-10-13 13:47:00
Autor: Marcin Maźniewski

zapytanie ofertowe

Zamieszczenie zmiany wyników postępowania


Data: 2021-10-12 13:10:30
Autor: Michał Zieliński

zapytanie ofertowe

Zamieszczenie wyników postępowania


Data: 2021-10-05 12:35:42
Autor: Michał Zieliński
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 2089)