Konkursy ofert - ARCHIWUM

Konkursy ofert - ARCHIWUM

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej..

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej „ustawą o pomocy społecznej”, ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań z [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Częstochowy z zakres ...

Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej „ustawą o pomocy społecznej”, ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Prezydent Miasta Częstochowy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Prezydent Miasta Częstochowy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. [...]

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie informuje, że otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej został rozstrzygnięty. Prezydent Miasta Częstochowy zaakceptował przedstawione przez zespół opiniujący [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

Działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Prezydent Miasta Częstochowy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. [...]

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Częstochowy z zakres ...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Częstochowy z zakresu pomocy społecznej Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593) ogłasza się [...]

Ogłoszenie o otwarciu kokonkursu ofert na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Częs ...

Działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz 593 z późn. zm.) Prezydent Miasta Częstochowy ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Częstochowie przy [...]

metryczka