Tablica ogłoszeń

Nabór kandydatów do udziału w charakterze członków (dwóch) Zespołu ds. oceny wniosków osób z niepełnosprawnością zamieszkałych w Częstochowie o przyznanie dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.

Wskazania przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnością można dokonać poprzez zgłoszenie kandydatury osoby chętnej i kompetentnej do pełnienia opisanej wyżej funkcji wyłącznie w [...]

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Termin składania wniosków upływa z dniem 10.08.2018 r [...]

Ogłoszenie w sprawie programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Zajęcia klubowe w WTZ”

Ogłoszenie w sprawie programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Zajęcia klubowe w WTZ” Informujemy, iż w dniu 12 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób [...]

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA,

Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Częstochowie, na podstawie Art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146) ogłasza otwarty nabór [...]

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA.

Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Częstochowie, na podstawie Art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146) ogłasza otwarty nabór [...]

Ogłoszenie o naborze Partnera zainteresowanego wspólnym przygotowaniem i realizacją projektu w zakresie rozwijania usług społecznych. MODYFIKACJA OGŁOSZENIA !!!

Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Częstochowie, na podstawie Art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146) ogłasza otwarty nabór [...]

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Częstochowie, na podstawie Art. 33 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146) ogłasza otwarty nabór [...]

Nabór kandydatów do udziału w charakterze członków (dwóch) Zespołu ds. oceny wniosków osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Częstochowie o przyznanie dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.

Wskazania przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnością można dokonać poprzez zgłoszenie kandydatury osoby chętnej i kompetentnej do pełnienia opisanej wyżej funkcji wyłącznie w [...]

Ogłoszenie o sprzedaży złomu - NIEROZSTRZYGNIĘTE

Nr ogłoszenia: DOA.261.2.65.2015.MZ Data publikacji: 24.07.2015 r. Termin składania ofert: 28.07.2015 r. do godz. 13:00 - zamkniętyPliki do pobrania:W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. [...]

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu typu VOLKSWAGEN BUS T4 – przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (pojazd uszkodzony) [POSTĘPOWANIE ZAKOŃCZONE]

Nr ogłoszenia: DOA.261.2.56.2015.MZTermin składania ofert: 03.07.2015 r. do godz. 12:30Termin otwarcia ofert: 03.07.2015 r. o godz. 13:00Pliki do pobrania: [...]

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu typu VOLKSWAGEN BUS T4 – przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (pojazd uszkodzony) [UNIEWAŻNIONE]

Nr ogłoszenia: DOA.261.2.56.2015.MZ Termin składania ofert upływa w dniu 26.06.2015 r. o godz. 12:30Termin otwarcia ofert: 26.06.2015 r. o godz. 13:00 Pliki do pobrania: [...]

Zarządzenie nr 27.2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie z dnia 22.04.2015 r.w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia nr 14.2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

ZARZĄDZENIE NR 27.2015 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE z dnia 22.04.2015 r.   w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia nr 14.2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...]

Zarządzenie NR 24.2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie z dnia 08.04.2015 r.w sprawie powołania Zespołu ds. oceny wniosków osób niepełnosprawnych

W celu realizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (jt. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721, z poźn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki [...]

Nabór kandydatów do udziału w charakterze członków (dwóch) Zespołu ds. oceny wniosków osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Częstochowie o przyznanie dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2015 roku

Wskazania przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnychmożna dokonać poprzez zgłoszenie kandydatury osoby chętnej i kompetentnej do pełnieniaopisanej wyżej funkcji wyłącznie w formie pisemnej, wykorzystując [...]

Nabór kandydatów do udziału w charakterze członków (dwóch) Zespołu ds. oceny wniosków osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Częstochowie o przyznanie dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2015 roku.

Wskazania przez organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych można dokonać poprzez zgłoszenie kandydatury osoby chętnej i kompetentnej do pełnienia opisanejwyżej funkcji wyłącznie w formie pisemnej, wykorzystując [...]

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu korepetycji z języka angielskiego, w formie zajęć wyrównawczych, dla dzieci na podstawie umowy zlecenie przez osobę fizyczną - rozstrzygnięte

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi (w ramach umowy zlecenie) polegającej na przeprowadzeniu korepetycji z języka angielskiego dla 17 dzieci – Uczestników pilotażowej części projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne działania [...]

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi pomocy administracyjnej w Sekcji ds. Świadczeń Społecznych na podstawie umowy zlecenie - rozstrzygnięte

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu zadań z zakresu pomocy administracyjnej w Sekcji ds. Świadczeń Społecznych na podstawie umowy zlecenie (1 osoba) na okres 1 miesiąca – usługa wykonywana przez [...]

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na wydawaniu opinii lekarskich dotyczących oceny dysfunkcji ruchowej osób niepełnosprawnych na podstawie umowy zlecenie przez osobę fizyczną - rozstrzygnięte

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie i wydawanie opinii lekarskich dotyczących oceny dysfunkcji ruchowej 10 osób niepełnosprawnych uczestniczących w programie „Aktywny samorząd" – usługa wykonywa na podstawie umowy zlecenie przez [...]

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z zakresu prawa pracy na podstawie umowy zlecenie - rozstrzygnięte

Przedmiotem zamówienia jest  przeprowadzenie szkolenia z zakresu prawa pracy dla Uczestniczek projektu Macierzyństwo Cię nie wyklucza, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS - usługa wykonywana na podstawie umowy [...]

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej na podstawie umowy zlecenie - rozstrzygnięte

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla Uczestniczek projektu Macierzyństwo Cię nie wyklucza,   współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS - usługa [...]

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi pomocy administracyjnej w Sekcji ds. Świadczeń Społecznych na podstawie umowy zlecenie (2 osoby) - UNIEWAŻNIONE

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi  polegającej na wykonywaniu zadań z zakresu pomocy administracyjnej w Sekcji ds. Świadczeń Społecznych na podstawie umowy zlecenie (2 osoby) na okres 1 miesiąca – usługa wykonywana [...]

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie treningów mediacji rodzinnych w ramach realizacji projektu pn. „SCHEMATOM STOP!...", współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS na podstawie umowy zlecenie - rozstrzygnięte

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie treningów mediacji rodzinnych wśród uczestników pilotażowej części projektu pn. „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż", [...]

Zapytanie ofertowe na prowadzenie usługi audytu wewnętrznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie na podstawie umowy zlecenie - rozstrzygnięte

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie audytu wewnętrznego w Miejskim Ośrodku  Pomocy Społecznej w Częstochowie na podstawie umowy zlecenie, przez okres 4 miesięcy w łącznym wymiarze 60 godzin zegarowych.Termin składania ofert: [...]

Zapytanie ofertowe na stanowisko pomoc administracyjna w Sekcji ds. Świadczeń Społecznych na podstawie umowy zlecenie (3 osoby) - rozstrzygnięte

Wymiar usługi obejmuje: ok. 152 godziny przez okres jednego miesiąca od dnia podpisania umowy. [...]

Zapytanie ofertowe na stanowisko doradcy zawodowego na podstawie umowy zlecenie - rozstrzygnięte.

Zapytanie ofertowe na stanowisko doradcy zawodowego  na podstawie umowy zlecenie w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Macierzyństwo Cię nie wyklucza”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w [...]

Zapytanie ofertowe na stanowisko specjalisty ds. asystentów osoby młodej na podstawie umowy zlecenie - rozstrzygnięte.

Zapytanie ofertowe na stanowisko specjalisty ds. asystentów osoby młodej na podstawie umowy zlecenie w ramach realizacji projektu systemowego „MENADŻER ŻYCIA”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w [...]

Zapytanie ofertowe na stanowisko asystenta osoby młodej na podstawie umowy zlecenie (2 osoby) - rozstrzygnięte.

Zapytanie ofertowe na stanowisko asystenta osoby młodej na podstawie umowy zlecenie (2 osoby) w ramach realizacji projektu systemowego „MENADŻER ŻYCIA”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w [...]

Zapytanie ofertowe na stanowisko prawnika na podstawie umowy zlecenie - rozstrzygnięte.

Zapytanie ofertowe na stanowisko prawnika na podstawie umowy zlecenie w ramach realizacji pilotażowej części projektu systemowego „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij