zamówienie na:

Zakup, dostawa i montaż mebli na potrzeby wyposażenia Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowowiejskiego 15 w Częstochowie (3 części)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.18.2021
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 4 października 2021  10:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte