Ogłoszenie w sprawie programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Zajęcia klubowe w WTZ”

Ogłoszenie
w sprawie programu
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Zajęcia klubowe w WTZ”Informujemy, iż w dniu 12 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 7/2018 zatwierdziła program „Zajęcia klubowe w WTZ". Zarząd PFRON, uchwałą nr 41/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku przyjął procedury przedmiotowego programu oraz wyznaczył termin naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację programu.

Celem nowego programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.


Zapraszamy do wzięcia udziału w programie „Zajęcia klubowe w WTZ”

i złożenia wniosku o przyznanie środków PFRON


Termin złożenia wniosku: do 10 sierpnia 2018 roku

Gdzie złożyć wniosek:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

Sekcja Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością

al. Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa


Szczegółowe informacje dotyczące treści programu znajdują się na stronie internetowej www.pfron.org.pl, zakładki: o Funduszu/programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie/Zajęcia klubowe w WTZ.


Wzór wniosku do pobrania znajduje się poniżej.

Wniosek o przyznanie środków (58kB) plik

Informujemy, że program jest finansowany ze środków PFRON

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (27 lipca 2018)
Opublikował: Damian Wroński (27 lipca 2018, 11:27:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 678