Ewidencja dłużników


Dostęp: pokój 31, 34 ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
ustawa z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Mruszczyk Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (29 maja 2017)
Opublikował: Damian Wroński (29 maja 2017, 12:52:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 387