Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 w Częstochowie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ. Szczegółowe parametry techniczne zamawianego asortymentu (minimalne wymagania funkcjonalność, itp.) zawiera załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz techniczny. Termin składania ofert: 16.05.2014, godz. 11:00

Informacja o wynikach postępowania (112kB) pdf
Ogłoszenie o zamówieniu (139kB) pdf
SIWZ (139kB) pdf
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (93kB) pdf
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (135kB) pdf
Załącznik nr 3 - formularz techniczny (192kB) pdf
Załącznik nr 4 – oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy Pzp (102kB) pdf
Załącznik nr 5 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na mocy art. 24 ustawy Pzp (97kB) pdf
Załącznik nr 6 – oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (100kB) pdf
Załącznik nr 7 – wykaz wymaganych dokumentów (106kB) pdf
[11}
Załącznik nr 9 - wzór umowy (135kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Michał Zieliński (6 maja 2014)
Opublikował: Michał Zieliński (6 maja 2014, 09:00:27)

Ostatnia zmiana: Michał Zieliński (22 maja 2014, 14:07:28)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1329