Świadczenie usług pogrzebowych na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pogrzebowych osób zmarłych na terenie miasta Częstochowy, którym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie jest zobowiązany zapewnić sprawienie pogrzebu, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt. 15 i art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 poz. 182). Sprawienie pogrzebu winno odbywać się z poszanowaniem godności osób zmarłych i ich rodzin, oraz zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r., nr 118, poz. 687 ze zm.) oraz z przyjętymi w tym zakresie normami.


Ogłoszenie o zamówieniu (55kB) plik
Załącznik nr 1 - Formularz oferty (34kB) plik
Załącznik nr 2 - Zestawienie kosztów zadania (48kB) plik
Załącznik nr 3 - Wykaz wymaganych dokumentów (34kB) plik
Załącznik nr 4 - oświadczenie zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (26kB) plik
Załącznik nr 5 - Oświadczenie zawarte w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (25kB) plik
Załącznik nr 6 - Oświadczenie zawarte w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp (31kB) plik
Załącznik nr 7 - Oświadczenie wykonawcy (25kB) plik
Załącznik nr 8 - Wzór umowy (71kB) plik
SIWZ (115kB) plik
Informacja o wynikach postępowania (31kB) plik

metryczka


Wytworzył: Michał Zieliński (15 listopada 2013)
Opublikował: zielinski_m (15 listopada 2013, 08:20:07)

Ostatnia zmiana: zielinski_m (2 grudnia 2013, 07:35:59)
Zmieniono:

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 977