Zakup i dostawa paczek świątecznych Bożonarodzeniowych oraz Mikołajkowych z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa paczek świątecznych z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Postępowanie składa się z 2 Zadań (części zamówienia), z których każde może być przedmiotem oferty częściowej. Podział zamówienia na części (Zadania) jest następujący: Zadanie 1 – Zakup paczek świątecznych Bożonarodzeniowych z artykułami żywnościowymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w ilości 550 sztuk. Zadanie 2 - Zakup paczek Mikołajkowych z artykułami żywnościowymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w ilości 300 sztuk.


Załącznik nr 6 - oświadczenie dot. art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp (32kB) plik
Ogłoszenie o zamówieniu (58kB) plik
Załącznik nr 1 - Zestawienie kosztów zadania (88kB) plik
Załącznik nr 3 - Wykaz wymaganych dokumentów (33kB) plik
Załącznik nr 7 - Wzór umowy (61kB) plik
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ustawy Pzp (26kB) plik
Załącznik nr 2 - Druk oferta (33kB) plik
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy Pzp (27kB) plik
Odpowiedź na zapytanie nr 1 do SWIZ (25kB) plik
SIWZ (110kB) plik
Informacja o wynikach postępowania (30kB) plik

metryczka


Wytworzył: Michał Zieliński (31 października 2013)
Opublikował: zielinski_m (31 października 2013, 10:56:18)

Ostatnia zmiana: zielinski_m (15 listopada 2013, 13:02:50)
Zmieniono:

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1043