Zakup i sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego dla potrzeb pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego dla potrzeb pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Szczegółowy wykaz asortymentowo-ilościowy przedmiotu zamówienia stanowi Formularz cenowy (załącznik nr 2 do SIWZ). Ilości przedstawione w załączniku nr 2 do SIWZ są ilościami maksymalnymi. W zależności od potrzeb Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamawianych artykułów.


Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (37kB) plik
Załącznik nr 7 - Wykaz wykonanych dostaw (32kB) plik
SIWZ (135kB) plik
Załącznik nr 3 - Wykaz wymaganych dokumentów (38kB) plik
Załącznik nr 6 - Oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt 5 (31kB) plik
Załącznik nr 8 - Opis materiałów biurowych równoważnych (31kB) plik
Załącznik nr 9 - Wzór umowy (56kB) plik
Załącznik nr 1 - formularz Oferta (35kB) plik
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy (209kB) plik
Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawa Pzp (27kB) plik
Ogłoszenie o zamówieniu (57kB) plik
Ogłoszenie o modyfikacji treści SIWZ (26kB) plik
Informacja o wynikach postępowania (38kB) plik

metryczka


Wytworzył: Michał Zieliński (16 grudnia 2013)
Opublikował: zielinski_m (16 grudnia 2013, 16:36:35)

Ostatnia zmiana: zielinski_m (31 grudnia 2013, 12:47:33)
Zmieniono:

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1035