Nabór na stanowisko pedagog i psycholog (umowa-zlecenie)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie ogłasza nabór na stanowisko pedagog i psycholog ( umowa-zlecenie, konieczna praca we współpracy kobieta – mężczyzna) do prowadzenia programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc posiadający uprawnienia do oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne § 9 p. 1,2,3 i § 10. Wymagania konieczne: 1. obywatelstwo polskie, 2. wykształcenie :studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji. 3. doświadczenie w prowadzeniu co najmniej jednej edycji zajęć korekcyjno – edukacyjnych 4. doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa indywidualnego 5. doświadczenie w prowadzeniu poradnictwa grupowego 6. doświadczenie w pracy z osobami stosujących przemoc w rodzinie 7. co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie udokumentowany 8. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 9. niekaralność , 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.


ogłoszenie o naborze (25kB) plik

metryczka


Wytworzył: Marta Radzioch (18 lutego 2013)
Opublikował: wronski_d (18 lutego 2013, 14:21:24)

Ostatnia zmiana: mazniewski_m (18 lutego 2013, 14:47:22)
Zmieniono:

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3186