Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy Referent w Sekcji ds. Świadczeń Społecznych - pełny etat

Wymagania konieczne: a) obywatelstwo polskie, b) wykształcenie co najmniej średnie c) co najmniej 2-letni staż pracy w pracy przy świadczeniach rodzinnych / funduszu alimentacyjnym, d) znajomość oprogramowania do obsługi świadczeń rodzinnych / funduszu alimentacyjnego, e) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, f) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku. h) wiedza w zakresie przepisów : ustaw o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.


ogłoszenie o naborze (22kB) plik
ogłoszenie o wstrzymaniu konkursu (11kB) plik

metryczka


Wytworzył: Arkadiusz Solak (7 stycznia 2014)
Opublikował: wronski_d (7 stycznia 2014, 12:18:34)

Ostatnia zmiana: mazniewski_m (13 stycznia 2014, 15:17:18)
Zmieniono:

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1237