Nabór na wolne stanowisko Pedagoga do projektu pn. „„Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie głasza nabór na wolne stanowisko Pedagoga do projektu pn. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowanym w ramach Działania 1.2 pn. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pod nazwą Częstochowski standard pomocy społecznej „Interwencja i Wsparcie” (na okres realizacji projektu - do 30.09.2013 r.) dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Wymagania niezbędne: 1.wykształcenie pedagogiczne np. kierunek: Pedagogika opiekuńczo – resocjalizacyjna, Pedagogika opiekuńczo wychowawcza, 2.znajomość ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kodeksu karnego, kodeksu postępowania administracyjnego i innych przepisów prawa niezbędnych przy wykonywaniu pracy, 3.minimum roczny staż pracy jako pedagog, 4.pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 5.wysoka kultura osobista, 6.umiejętności interpersonalne, 7.brak zaangażowania lub zaangażowanie w realizację zadań w innych projektach realizowanych w ramach programów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia pozwalające na prawidłową i efektywną realizację wszystkich powierzonych zadań


ogłoszenie o naborze (234kB) plik
ogłoszenie o wynikach naboru (142kB) word

metryczka


Wytworzył: Anna Klim-Jaworska (8 października 2012)
Opublikował: wronski_d (9 października 2012, 09:32:57)

Ostatnia zmiana: mazniewski_m (8 listopada 2012, 14:01:25)
Zmieniono:

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 774