OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA

Miejski Ośrodek pomocy Społecznej w Częstochowie, na podstawie art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.2009 Nr 84 poz. 712 z późniejszymi zmianami), jako Lider partnerstwa przygotowującego wniosek aplikacyjny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym), ogłasza otwarty nabór Partnera krajowego, spośród organizacji pozarządowych, zainteresowanych wspólnym przygotowaniem i realizacją projektu w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, na terenie Gminy Miasta Częstochowy. Termin składania ofert: 18 lutego 2014 r., do godz. 9:00 (liczy się data wpływu oferty).


ogłoszenie o naborze (36kB) plik
form.ofert.BIP (22kB) plik
wyniki naboru (20kB) plik

metryczka


Wytworzył: Piotr Miśkiewicz (28 stycznia 2014)
Opublikował: wronski_d (28 stycznia 2014, 13:51:50)

Ostatnia zmiana: wronski_d (20 lutego 2014, 08:17:09)
Zmieniono:

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 938