Nabór na 2 wolne urzędnicze stanowiska pracy Pracownik socjalny - pełny etat - WYKONUJĄCY ZADANIA W RAMACH PROJEKTU „SCHEMATOM STOP! WSPÓLNE DZIAŁANIA INSTYTUCJI POMOCY SPOŁECZNEJ I INSTYTUCJI RYNKU PRACY - pilotaż

Wymagania konieczne: 1. obywatelstwo polskie, 2. wykształcenie wyższe zgodnie z art.116 ustawy 12.03.2004 tekst jednolity Dz.U 2013.182, 3. roczny staż pracy w jednostce samorządu terytorialnego przy realizacji projektów europejskich, 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku, 7. umiejętność obsługi komputera ( w szczególności MS Word, MS Excel).


ogłoszenie o naborze (112kB) word
ogłoszenie o wynikach naboru (17kB) plik

metryczka


Wytworzył: Karolina Bilecka (18 grudnia 2013)
Opublikował: wronski_d (18 grudnia 2013, 14:27:38)

Ostatnia zmiana: mazniewski_m (13 stycznia 2014, 15:26:04)
Zmieniono:

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1692