Nabór na nowo utworzone stanowisko pracy podinspektor ds. monitoringu i ewaluacji w Projekcie ” Tworzenie i rozwijanie standardów pomocy i integracji społecznej” realizowanym w ramach Działania 1.2 pn Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej , Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór na nowo utworzone stanowisko pracy podinspektor ds. monitoringu i ewaluacji w Projekcie ” Tworzenie i rozwijanie standardów pomocy i integracji społecznej” realizowanym w ramach Działania 1.2 pn Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej , Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wymagania konieczne: a) obywatelstwo polskie, b) wykształcenie wyższe : socjologia, nauki społeczne, praca socjalna ( preferowane socjologia ) c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, d) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.


ogłoszenie o naborze (132kB) word
ogłoszenie o wynikach naboru (246kB) word

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Kowalczyk (13 sierpnia 2012)
Opublikował: wronski_d (13 sierpnia 2012, 14:17:24)

Ostatnia zmiana: mazniewski_m (14 września 2012, 14:36:36)
Zmieniono:

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 597