Nabór na dwa wolne stanowiska Pracownika socjalnego do projektu pn.„Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska Pracownika socjalnego do projektu pn.„Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowanym w ramach Działania 1.2 pn. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pod nazwą Częstochowski standard pomocy społecznej „Interwencja i Wsparcie” (na okres realizacji projektu - do 30.09.2013 r.) dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Wymagania niezbędne: 1. wykształcenie zgodne z wymogami ustawy o pomocy społecznej, 2. znajomość ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego i innych przepisów prawa niezbędnych przy wykonywaniu pracy, 3. minimum roczny staż pracy jako pracownik socjalny, 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 5. wysoka kultura osobista, 6. umiejętności interpersonalne, 7. brak zaangażowania lub zaangażowanie w realizację zadań w innych projektach realizowanych w ramach programów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia pozwalające na prawidłową i efektywną realizację wszystkich powierzonych zadań


ogłoszenie o naborze (235kB) plik
ogłoszenie o wynikach naboru (246kB) word

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Kowalczyk (14 sierpnia 2012)
Opublikował: wronski_d (14 sierpnia 2012, 14:43:07)

Ostatnia zmiana: mazniewski_m (14 września 2012, 14:35:46)
Zmieniono:

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 674