Nabór na wolne stanowisko prawnika w wymiarze ½ etatu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie ogłasza nabór na wolne stanowisko prawnika w wymiarze ½ etatu do projektu pn. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowanym w ramach Działania 1.2 pn. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pod nazwą Częstochowski standard pomocy społecznej „Interwencja i Wsparcie” (na okres realizacji projektu - do 30.09.2013 r.) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wymagania niezbędne: 1. obywatelstwo polskie, 2. wykształcenie wyższe prawnicze, 3. bardzo dobra znajomość przepisów prawa w szczególności: ustawy o pomocy społecznej wraz z aktami wykonawczymi, ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z zaktami wykonawczymi, ustawa o pracownikach samorzadowych, prawo cywilne. 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 5. umiejętność obsługi komputera, umiejętność korzystania z systemu obsługi prawnej „LEX“ 6. wysoka kultura osobista, 7. umiejętność nawiązywania dobrej relacji z klientem, 8. brak zaangażowania lub zaangażowanie w realizację zadań w innych projektach realizowanych w ramach programów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia pozwalające na prawidłową i efektywną realizację wszystkich powierzonych zadań


ogłoszenie o naborze (233kB) plik
ogłoszenie o wynikach naboru (141kB) word

metryczka


Wytworzył: Anna Klim-Jaworska (7 listopada 2012)
Opublikował: mazniewski_m (7 listopada 2012, 12:03:58)

Ostatnia zmiana: ciuraszkiewicz_k (3 grudnia 2012, 09:49:17)
Zmieniono:

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 631