Konkurs na trenera umiejętności społecznych

Wymagania niezbędne: • Wykształcenie wyższe poświadczone dyplomem ukończenia szkoły wyższej – preferowane kierunki studiów ( psychologia, socjologia, praca socjalna, pedagogika). • Udokumentowane doświadczenie w pracy metodą grupową z osobami bezrobotnymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym. • Znajomość specyfiki pracy z zakresu motywacji i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. • Wysoki poziom umiejętności interpersonalnych. Oferent winien wykazać się gotowością do otwartej komunikacji oraz [racy samodzielnej. • Dyspozycyjność. • Brak zaangażowania lub zaangażowanie w realizację zadań w innych projektach realizowanych w ramach programów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia pozwalające na prawidłową i efektywną realizacji wszystkich powierzonych zadań.


ogłoszenie o naborze (62kB) word

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Mikuszewski (4 kwietnia 2014)
Opublikował: wronski_d (4 kwietnia 2014, 14:06:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2165