Komunikat RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), informuję, iż:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą w Częstochowie ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2;
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mops.czestochowa.pl;
- Pani/Pana dane będą przetwarzane na potrzeby realizacji konkretnej sprawy oraz do celów archiwalnych.
- czas ich przetwarzania jest różny, w zależności od rodzaju aktualnie załatwianej sprawy i procedury w niej obowiązującej. Do tego okresu włączamy okres przechowywania określonych akt wynikający z przepisów prawa.
- posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
- podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym
- Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
- ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

metryczka


Wytworzył: Admin (3 grudnia 2012)
Opublikował: ciuraszkiewicz_k (3 grudnia 2012, 11:19:43)

Ostatnia zmiana: Damian Wroński (3 września 2019, 09:33:25)
Zmieniono: aktualizacja komunikatu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 469