Zarządzenie nr 103.2020DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIEz dnia 8 września 2020w sprawie w sprawie wykazu osób upoważnionych do odbioru faktur VAT wystawianych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie realizującego projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Zarządzenie nr 103.2020
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE
z dnia 8 września 2020


w sprawie w sprawie wykazu osób upoważnionych do odbioru faktur VAT wystawianych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie realizującego projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Zarządzenie (30kB) pdf
Załącznik Nr 1 (24kB) pdf
Załącznik Nr 2 (28kB) pdf
Załącznik Nr 3 (25kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Mruszczyk - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
Opublikował: Justyna Całus (17 września 2020, 09:53:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 40