Zarządzenie nr 102.2020DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIEz dnia 8 września 2020w sprawie w sprawie wykazu osób upoważnionych do: kontroli merytorycznej dowodów własnych i obcych, kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych własnych i obcych, zatwierdzania dowodów księgowych własnych i obcych, wystawiania dokumentów księgowych, dekretowania i księgowania dokumentów księgowych, wystawiania faktur, faktur VAT i not księgowych, sporządzania dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi, dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych realizowanego przez Miejski Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Zarządzenie nr 102.2020
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE
z dnia 8 września 2020


w sprawie w sprawie wykazu osób upoważnionych do: kontroli merytorycznej dowodów własnych i obcych, kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych własnych i obcych, zatwierdzania dowodów księgowych własnych i obcych, wystawiania dokumentów księgowych, dekretowania i księgowania dokumentów księgowych, wystawiania faktur, faktur VAT i not księgowych, sporządzania dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi, dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych realizowanego przez Miejski Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Zarządzenie (33kB) pdf
Załącznik Nr 1 (23kB) pdf
Załącznik Nr 2 (29kB) pdf
Załącznik Nr 3 (27kB) pdf
Załącznik Nr 4 (28kB) pdf
Załącznik Nr 5 (28kB) pdf
Załącznik Nr 6 (28kB) pdf
Załącznik Nr 7 (27kB) pdf
Załącznik Nr 8 (28kB) pdf
Załącznik Nr 9 (28kB) pdf
Załącznik Nr 10 (25kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Mruszczyk - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
Opublikował: Justyna Całus (17 września 2020, 09:41:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 26