Zarządzenie nr 125.2018DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIEz dnia 30 listopada 2018w sprawie w sprawie wykazu osób upoważnionych do odbioru faktur VAT wystawianych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie realizującego część projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny

Zarządzenie nr 125.2018
DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE
z dnia 30 listopada 2018


w sprawie w sprawie wykazu osób upoważnionych do odbioru faktur VAT wystawianych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie realizującego część projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Północny

Zarządzenie (33kB) pdf
Załącznik Nr 1 (28kB) pdf
Załącznik Nr 2 (63kB) pdf
Załącznik Nr 3 (42kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Małgorzata Mruszczyk - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie
Opublikował: Justyna Całus (27 listopada 2019, 11:00:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 229