Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 9 (z 9)

Przetarg nieograniczony
rejestr zmian informacji

Zawiadomienie o ponownym wyborze ofert dla zadania nr 10: Kurs operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
Data: 2014-10-10 13:58:04
Autor: Michał Zieliński
Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty
Data: 2014-09-19 07:45:05
Autor: Michał Zieliński
Informacja o zmianie wyników postępowania
Data: 2014-09-09 14:04:27
Autor: Michał Zieliński
Informacja o wynikach postępowania.
Data: 2014-09-03 09:26:11
Autor: Michał Zieliński
Odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ
Data: 2014-08-12 09:13:11
Autor: Michał Zieliński
Poprawa omyłki pisarskiej w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia
Data: 2014-08-07 13:07:37
Autor: Michał Zieliński
Odopowiedź na zapytanie do SIWZ wraz z modyfikacją
Data: 2014-08-07 12:22:11
Autor: Michał Zieliński
Modyfikacja treści SIWZ
Data: 2014-08-05 14:37:36
Autor: Michał Zieliński
Odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ wraz z modyfikacją SIWZ.
Data: 2014-08-04 11:54:04
Autor: Michał Zieliński
Zmiany o pozycjach 1 - 9 (z 9)

powrót do informacji »