Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
rejestr zmian informacji

Zamieszczenie sprostowania oczywistej omyłki w wynikach postępowania
Data: 2020-09-15 08:44:58
Autor: Michał Zieliński
Zamieszczenie informacji o wynikach postępowania dla części 1 oraz zawiadomienia o unieważnieniu postępowania dla części 2
Data: 2020-08-26 13:23:05
Autor: Michał Zieliński
Zamieszczenie odpowiedzi na pytania z dnia 13.08.2020 r. wraz z ogłoszeniem o zmianie treści zapytania ofertowego oraz przedłużeniem terminu składania ofert.
Data: 2020-08-13 09:07:40
Autor: Michał Zieliński
Zamieszczenie odpowiedzi na pytania z dnia 11.08.2020 r.
Data: 2020-08-12 12:55:15
Autor: Michał Zieliński
Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

powrót do informacji »