Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

usługi społeczne (art. 138o)
rejestr zmian informacji

Zamieszczenie informacji o unieważnieniu postępowania
Data: 2019-12-24 11:37:58
Autor: Michał Zieliński
Zawiadomienie o zmianie wyników
Data: 2019-12-20 14:25:40
Autor: Michał Zieliński
Publikacja informacji o wynikach postępowania
Data: 2019-12-19 15:04:07
Autor: Marcin Michoń
Zamieszczenie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
Data: 2019-12-16 11:45:00
Autor: Michał Zieliński
Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

powrót do informacji »