Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadą konkurencyjności
rejestr zmian informacji

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w wynikach postępowania.
Data: 2019-06-06 11:39:04
Autor: Michał Zieliński
Zamieszczenie wyników postępowania
Data: 2019-06-06 07:58:27
Autor: Michał Zieliński
Zmiany o pozycjach 1 - 2 (z 2)

powrót do informacji »