Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 44) starsze przetargi »zamówienie na:

Zakup mebli dla placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie miasta Częstochowy, z przeznaczeniem na wyposażenie miejs

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.4.11.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 15 września 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Zakup wraz z dostawą środków dezynfekcyjnych oraz środków ochrony indywidualnej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w celu przeciwdziałania COVID-19

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.27.2020.MM
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 14 września 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa węgla dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.26.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 10 września 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Zakup środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia w celu przeciwdziałania COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe, baza konkurencyjnosci
nr sprawy: SO.261.4.10.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 3 września 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygniete 

zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń drukujących w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” (2 części)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
nr sprawy: SO.261.3.2.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 19 sierpnia 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte dla części 1; unieważnione dla części 2 

zamówienie na:

Dostawa sprzętu audiowizualnego w ramach projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
nr sprawy: SO.261.3.3.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 17 sierpnia 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Dostawa i montaż mebli biurowych oraz stołów zewnętrznych z przeznaczeniem dla Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych (DOSL) z terenu miasta Częstochowy, w ramach realizacji projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.4.9.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 29 lipca 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięty 

zamówienie na:

Zakup przedłużenia licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antivirus dla Windows wraz z ESET Security Management Center

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.19.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 9 lipca 2020  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Zakup pomocy dydaktycznych oraz zestawów do gier i zabaw edukacyjnych dla dzieci na potrzeby zajęć środowiskowych (półkolonii) pod hasłem „Rodzinne relacje na wakacje”, w ramach realizacji projektu „Częstochowa silna dzielnicami” (2 części)

zamawiający: Mieski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe, baza konkurencyjnosci
nr sprawy: SO.261.4.6.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 2 lipca 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Zakup środków dezynfekcyjnych oraz artykułów higienicznych na potrzeby zajęć środowiskowych (półkolonii) pod hasłem „Rodzinne relacje na wakacje”, w ramach realizacji projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe, zgodnie z bazą konkurencyjności
nr sprawy: SO.261.4.7.2020.MZ
wartość: wartość dowolna
termin składania ofert: 2 lipca 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Zakup grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla dzieci w wieku szkolnym na czas uczestniczenia w zajęciach środowiskowych pod hasłem „Rodzinne relacje na wakacje” (półkolonii), w ramach realizacji projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadą konkurencyjności
nr sprawy: SO.261.4.4.2020.MZ
wartość: Dowolna wartość
termin składania ofert: 30 czerwca 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Przygotowanie oraz dowóz gorącego posiłku dla dzieci w wieku szkolnym w czasie uczestniczenia w zajęciach środowiskowych (półkoloniach) na terenie miasta Częstochowy, pod hasłem „Rodzinne relacje na wakacje”, w ramach realizacji projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadą konkurencyjności
nr sprawy: SO.261.4.5.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 30 czerwca 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Organizacja opieki dziennej nad dziećmi połączona z prowadzeniem zajęć środowiskowych w mieście Częstochowa (półkolonii) pod hasłem „Rodzinne relacje na wakacje”, dla uczestników projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadą konkurencyjności
nr sprawy: SO.261.4.3.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 29 czerwca 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Okresowe dostawy paczek z artykułami spożywczymi dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy (część 2)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.16.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 15 czerwca 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Dostawa fabrycznie nowego urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta Bizhub 227 oraz licencji oprogramowania dla UTM Fortigate 80E na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.17.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 9 czerwca 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Dostawa sprzętu multimedialnego, drukarki oraz komputerów przenośnych z przeznaczeniem dla Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych (DOSL) z terenu miasta Częstochowy, w ramach realizacji projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe - rozeznanie rynku
nr sprawy: SO.261.4.2.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 7 maja 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Prowadzenie kompleksowej obsługi z zakresu nadzoru budowlanego / inwestorskiego przy likwidacji barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.11.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 6 maja 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. Jasnogórskiej 34

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.12.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 30 kwietnia 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących oraz serwera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.10.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 27 kwietnia 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Przeprowadzenie zajęć jogi dla uczestników projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami” w obszarze funkcjonowania Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych (DOSL) z terenu miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadą konkurencyjności
nr sprawy: SO.261.4.1.2020.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 3 marca 2020  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 44) starsze przetargi »