Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 42) starsze przetargi »zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie zastosowania Kodeksu postępowania administracyjnego w systemie pomocy społecznej i wsparcia społecznego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.4.11.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 25 lipca 2019  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Zakup i dostawa zestawów animacyjnych na potrzeby realizacji zajęć animacyjnych w Dzielnicowych Ośrodkach Społeczności Lokalnych (DOSL) z terenu miasta Częstochowy, w ramach projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.4.10.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 22 lipca 2019  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Zakup przedłużenia licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antivirus dla Windows wraz z ESET Security Management Center

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czestochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.27.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 8 lipca 2019  11:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.23.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 11 czerwca 2019  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte  

zamówienie na:

Zorganizowanie warsztatów wyjazdowych na terenie Beskidu Śląskiego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie dotyczących wypracowania praktycznych umiejętności rozpoznawania i reagowania na syndrom wypalenia zawodowego

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadą konkurencyjności
nr sprawy: SO.261.4.9.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 5 czerwca 2019  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Okresowe dostawy paczek z artykułami spożywczymi dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy (część 2)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.22.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 27 maja 2019  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Prowadzenie warsztatów „Trening zarządzania własnymi środkami finansowymi” dla uczestników projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Usługi społeczne (art. 138 o ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.3.7.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 23 maja 2019  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Zapewnienie obsługi animacyjnej i gastronomicznej podczas cyklu 10 imprez plenerowych w obszarze funkcjonowania Dzielnicowych Ośrodków Społeczności Lokalnych w ramach realizacji projektu „Częstochowa silna dzielnicami”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.4.8.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 14 maja 2019  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Świadczenie usługi stałego dostępu do sieci Internet na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.20.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 9 maja 2019  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji grupowych dotyczących sposobu realizacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie modelu oddzielenia pracy socjalnej od świadczeń przyznanych decyzją administracyjną oraz usług socjalnych, w ramach projektu pn. „Komplementarni w działaniu”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Usługi społeczne (art. 138o ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.3.6.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 25 kwietnia 2019  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach realizacji projektu pn. „Komplementarni w działaniu” (część 2)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.4.6.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 16 kwietnia 2019  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Świadczenie kompleksowej usługi serwisowej urządzeń drukujących eksploatowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.19.2019.MM
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 12 kwietnia 2019  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Jednorazowa dostawa artykułów spożywczych dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.17.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 26 marca 2019  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dotyczących sposobu prowadzenia pracy socjalnej w modelu rozdzielenia pracy socjalnej od świadczeń przyznanych decyzją administracyjną oraz usług socjalnych, w ramach realizacji projektu pn. „Komplementarni w działaniu”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Usługi społeczne (art. 138o ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.3.5.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 12 marca 2019  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Prowadzenie warsztatów rozwoju osobistego w Dzielnicowych Ośrodkach Społeczności Lokalnych działających na terenie miasta Częstochowy dla uczestników projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami” oraz osób z ich otoczenia (2 części)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Usługi społeczne (art. 1380 ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.3.3.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 25 lutego 2019  12:00
wynik postępowania: Rozstrzygnięte 

zamówienie na:

Zakup dostawa i montaż mebli biurowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach realizacji projektu pn. „Komplementarni w działaniu” (3 części)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.4.1.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 15 lutego 2019  13:00
wynik postępowania: Część 1 i 2 - rozstrzygnięte; część 3 - unieważnione 

zamówienie na:

Przeprowadzenie superwizji pracy socjalnej dla pracowników socjalnych realizujących zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej w ramach projektu pn. „Komplementarni w działaniu”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Usługi społeczne lub inne (art. 138 o ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.3.2.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 8 lutego 2019  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Stowarzyszenie na rzecz osób niedostosowanych społecznie z poważnymi zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym – EMPATIA; adres: ul. Pużaka 11/3, 42-221 Częstochowa 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów, tuszy, taśm oraz bębnów) do urządzeń drukujących eksploatowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czestochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.2.6.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 25 stycznia 2019  11:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: Papirus Sp. j. M. Górecki, A. Nowicki, J. Karyś z siedzibą pod adresem ul. Wodzickiego 3, 42-200 Częstochowa 

zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie z zakresu nowych kierunków pracy socjalnej opartych na zasobach klienta (empowerment) w związku z wdrażaniem modelu rozdzielenia pracy socjalnej od świadczeń przyznanych decyzją administracyjną oraz usług socjalnych, w ramach realizacji projektu pn. „Komplementarni w działaniu”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: usługi społeczne i inne (art. 138 o ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.3.1.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 24 stycznia 2019  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Jadwiga Pauli FORES, adres: ul. Obozowa 120 lok. 1, 30-383 Kraków  

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.2.1.2019.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 10 stycznia 2019  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: Papirus Sp. j. M. Górecki, A. Nowicki, J. Karyś; adres: ul. Wodzickiego 3, 42-200 Częstochowa 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 42) starsze przetargi »