Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 50) starsze przetargi »zamówienie na:

Dostawa i montaż mebli biurowych z przeznaczeniem na wyposażenie dzielnicowych ośrodków społeczności lokalnych działających na terenie miasta Częstochowy, w związku z realizacją projektu „Częstochowa silna dzielnicami” – część 1

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, zgodnie z zasadą konkurencyjności)
nr sprawy: SO.261.4.8.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 17 października 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: dla cz. 1 - P.P.H.U. CEDRUS Ryszard Oziębała, adres: ul. Krakowska 52, 42-202 Częstochowa; dla cz. 2: Hurtownia Krzeseł Zdzisław Żarna, adres: ul. Dietricha 5, 05-120 Legionowo  

zamówienie na:

Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.2.40.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 15 października 2018  13:00
wynik postępowania: Cz. 1: SISSTUDIO Meble Biurowe Sylwia Paszek, adres: ul. Józefowska 76, 40-145 Katowice; cz. 2: UNIEWAŻNIONE; cz. 3: UNIEWAŻNIONE 

zamówienie na:

Wykonanie robót malarskich ośmiu pomieszczeń biurowych w budynku przy al. Niepodległości 20/22 w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.4.7.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 12 października 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: PIONAT Piotr Pęcherz Dzietrzniki 174, 98-335 Pątnów 

zamówienie na:

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą centrali telefonicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.2.37.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 8 października 2018  11:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Enter T&T Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Plac Andersa 7, 61-894 Poznań. 

zamówienie na:

Zakup i dostawa komputerów przenośnych oraz urządzeń drukujących dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach realizacji projektu „Komplementarni w działaniu”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SO.261.3.6.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 1 października 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano oferty: dla cz. 1 - ICOD.pl Sp. z o.o., adres: ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała; dla cz. 2 - BCoders Sp. Akcyjna, adres: ul. Owczarska 7, 01-351 Warszawa 

zamówienie na:

Przeprowadzenie remontu lokalu mieszkalnego przeznaczonego na mieszkanie chronione, zlokalizowanego przy ul. Rydla 8 w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.2.36.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 28 września 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Firma Handlowo-Usługowa Piotr Szczepanek, adres: ul. Parkowa 9a, Kopiec 42-125 Kamyk 

zamówienie na:

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego oraz multimedialnego na potrzeby projektu pn. „Częstochowa silna dzielnicami”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SO.261.3.7.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 24 września 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano oferty: Cz. 1 - ICOD.pl Sp. z o.o., adres: ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała; Cz. 2 - Optiserw Kraków Jarosław Pogwizd, adres: ul. Królowej Jadwigi 31, 33-300 Nowy Sącz; Cz. 3 - unieważniona  

zamówienie na:

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach realizacji projektu „Komplementarni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5. Skuteczna pomoc społeczna, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. (POWTÓRZONE)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.4.6.2018.MM
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 12 września 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Orange Polska S.A., adres: Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 

zamówienie na:

Wdrożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie modelu oddzielenia pracy socjalnej od usług oraz pracy administracyjnej – część III: Sporządzenie raportów z monitoringu funkcjonowania wdrażanych usprawnień organizacyjnych wraz z opracowaniem narzędzi i procedur do prowadzenia monitoringu

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SO.261.3.5.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 11 września 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Stowarzyszenie na rzecz osób niedostosowanych społecznie z poważnymi zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym Empatia, adres: ul. Pużaka 11/3, 42-220 Częstochowa 

zamówienie na:

Dostawa urządzeń drukujących, monitorów, akcesoriów i podzespołów komputerowych oraz licencji oprogramowania dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.31.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 7 sierpnia 2018  11:00
wynik postępowania: Wybrano następujące oferty: część 1: Firma BIS Karol Kowalski, Al. Niepodległości 41, 42-216 Częstochowa; część 2: ACOM sp.j. Wanda Drzewiecka, Anna Drzewiecka, ul. Mościckiego 13 lok. 4A/B, 42-218 Częstochowa; część 3: ACOM sp.j. Wanda Drzewiecka, Anna Drzewiecka, ul. Mościckiego 13 lok. 4A/B, 42-218 Częstochowa 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa węgla dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SO.261.2.30.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 6 sierpnia 2018  11:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy JW Sp. z o.o., adres: 42-520 Dąbrowa Górnicza, ul. Chemiczna 2 

zamówienie na:

Wdrożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie modelu oddzielenia pracy socjalnej od usług oraz pracy administracyjnej – część II: Przeprowadzenie diagnozy predyspozycji i kompetencji zawodowych pracowników w celu ich najlepszego dopasowania do stanowisk w nowej strukturze organizacyjnej

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SO.261.3.4.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 27 lipca 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Stowarzyszenie na rzecz osób niedostosowanych społecznie, z poważnymi zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym „Empatia”, adres: ul. Pużaka 11/3, 42-220 Częstochowa 

zamówienie na:

Zakup przedłużenia licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antivirus wraz z ESET Remote Administrator Console

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.28.2018.MZ
wartość: poniżej 30 000 € netto
termin składania ofert: 11 lipca 2018  11:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: ACOM Sp. J. Wanda Drzewiecka, Anna Drzewiecka, adres: ul. Mościckiego 13 lok. 4A/, 42-218 Częstochowa 

zamówienie na:

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.26.2018.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 15 czerwca 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Orange Polska S.A. z siedzibą pod adresem: Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 

zamówienie na:

Wdrożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie modelu oddzielenia pracy socjalnej od usług oraz pracy administracyjnej – część I: Wykonanie ekspertyz wraz z opracowaniem gotowego do wprowadzenia nowego Regulaminu Organizacyjnego

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 567750-N-2018
wartość: powyżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 13 czerwca 2018  13:00
wynik postępowania: wybrano ofertę: Stowarzyszenie na rzecz osób niedostosowanych społecznie, z poważnymi zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym „Empatia” z siedzibą pod adresem: ul. Pużaka 11/3, 42-220 Częstochowa 

zamówienie na:

Wybór sali konferencyjnej na potrzeby przeprowadzenia szkolenia w ramach realizacji projektu "Komplementarni w działaniu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5. Skuteczna pomoc społeczna, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.4.2.2018.MZ
wartość: poniżej 30 000 € netto
termin składania ofert: 6 kwietnia 2018  11:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Stowarzyszenie na rzecz osób niedostosowanych społecznie z poważnymi zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym – EMPATIA z siedzibą pod adresem: ul. Pużaka 11/3, 42-221 Częstochowa  

zamówienie na:

Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na rozdzieleniu zadań administracyjnych ośrodka od pracy socjalnej i usług socjalnych” wraz z jego obsługą cateringową - projekt „Komplementarni w działaniu”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5. Skuteczna pomoc społeczna, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Usługi społeczne i inne (art. 138o ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.3.1.2018.MZ
wartość: powyżej 30 tys euro (zamówienie udzielane w częściach)
termin składania ofert: 6 kwietnia 2018  11:00
wynik postępowania: Wybrano oferty: w części I: Stowarzyszenie na rzecz osób niedostosowanych społecznie z poważnymi zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym – EMPATIA z siedzibą pod adresem ul. Pużaka 11/3, 42-221 Częstochowa; w części II: La Strada E. Bill, P. Kujawski spółka jawna z siedzibą pod adresem ul. Wojska Polskiego 110, 42-200 Częstochowa 

zamówienie na:

Zakup i dostawa niszczarek do dokumentów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.18.2018.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 5 kwietnia 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: F.H. „POL-PAPIER” Sp. J. Ryszard Bryja i Bartłomiej Bałazy z siedzibą pod adresem: ul. Warszawska 320, 42-200 Częstochowa 

zamówienie na:

Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów budowlanych obiektów użytkowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.12.2018.MZ
wartość: poniżej 30 000 € netto
termin składania ofert: 14 marca 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: HAWITECH Hubert Wiśniewski z siedzibą pod adresem: ul. Miła 8, 05-082 Babice Nowe  

zamówienie na:

Prowadzenie kompleksowej obsługi z zakresu nadzoru budowlanego / inwestorskiego przy likwidacji barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.13.2018.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 5 marca 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: KABIS Sp. z o.o. ul. Bialska 16, 42-200 Częstochowa  

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 50) starsze przetargi »