Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 50) starsze przetargi »zamówienie na:

Świadczenie usług medycznych polegających na wykonywaniu badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, wydawaniu stosownych zaświadczeń oraz dokonywaniu wpisów do książeczek pracowniczych do celów sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.59.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 21 grudnia 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano przychodnię: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „Trzech Wieszczów” sp. z o.o, adres: ul. Zana 6, 42-217 Częstochowa  

zamówienie na:

Świadczenie usługi całodobowej ochrony obiektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w systemie zdalnego monitorowania sygnałów alarmowych wraz z gotowością Grupy Interwencyjnej

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.2.57.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 21 grudnia 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano firmę: Solid Group sp. z o.o. sp. k., adres: ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa 

zamówienie na:

Przygotowanie i dowóz posiłków dla osób niepełnosprawnych, starszych i chorych, korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 138o ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.1.4.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 20 grudnia 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Fundacja Chrześcijańska „Adullam” z siedzibą pod adresem ul. Krakowska 34, 42-202 Częstochowa Cena brutto oferty: 167 580,00 PLN 

zamówienie na:

Przygotowanie i wydawanie posiłków osobom tego pozbawionym, korzystającym z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 138o ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.1.3.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 18 grudnia 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano oferty: część 1 - Fundacja Chrześcijańska „Adullam”, adres: ul. Krakowska 34, 42-202 Częstochowa; część 2 - CARITAS Archidiecezji Częstochowskie, adres: ul. Staszica 5, 42-200 Częstochowa  

zamówienie na:

Okresowe dostawy paczek z artykułami spożywczymi dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy (część 1)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.56.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 17 grudnia 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano firmę: P.P.H. Polaris Małgorzata Gruszczyńska, adres: ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz 

zamówienie na:

Okresowe dostawy paczek ze środkami czystości i higieny osobistej dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.58.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 14 grudnia 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano firmę: PPH TABO PLAST Sp. J. Tadeusz, Bożena, Grzegorz Żurek; ul. Częstochowska 53, 42-151 Waleńczów 

zamówienie na:

Świadczenie usług farmaceutycznych w postaci realizacji recept lekarskich dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, w aptekach ogólnodostępnych położonych na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.55.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 13 grudnia 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano apteki: Aptekarze Zbyrad Zagórska Sp. J. Apteka Gemini, adres: Al. NMP 15, 42-200 Częstochowa oraz Apteka „OSIEDLOWA” Krystyna i Marcin Stefańczyk Sp. J., adres: Al. Niepodległości 27, 42-216 Częstochowa  

zamówienie na:

Świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SO.261.1.2.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 10 grudnia 2018  13:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: Zakład Usług Pogrzebowych „CONCORDIA” Spółka Jawna Marta i Wojciech Kaniowscy z siedzibą pod adresem: ul. Ikara 59, 42-221 Częstochowa 

zamówienie na:

Dostawa kserokopiarek, akcesoriów komputerowych oraz systemu bezpieczeństwa sprzętowego firewall dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.2.54.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 30 listopada 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: część 1 -XEMAR Mariusz Czopik, adres: ul. Grunwaldzka 99, 43-600 Jaworzno; część 2 - Miecz Net Karol Labe, adres: ul. Mieczyków 14a, 41-250 Czeladź  

zamówienie na:

Wykonanie robót malarskich pomieszczeń biurowych zlokalizowanych w budynkach przy al. Niepodległości 20/22 oraz przy ul. Staszica 10 w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czestochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.4.14.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 28 listopada 2018  13:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: PIONAT Piotr Pęcherz z siedzibą pod adresem: Dzietrzniki 174, 98-335 Pątnów, cena brutto oferty: 8 800,00 PLN 

zamówienie na:

Kompleksowa organizacja dwudniowej wizyty studyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie, w ramach realizacji projektu pn. „Komplementarni w działaniu”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.4.15.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 28 listopada 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Stowarzyszenie na rzecz osób niedostosowanych społecznie z poważnymi zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym – EMPATIA; adres: ul. Pużaka 11/3, 42-221 Częstochowa 

zamówienie na:

Dostawa artykułów spożywczych dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.50.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 21 listopada 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Kawon sp. j. Wiesława i Krzysztof Kłósek, adres: Żelisławice, ul. Rolnicza 9A, 42-470 Siewierz 

zamówienie na:

Zakup i dostawa niszczarek do dokumentów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach realizacji projektu pn. „Komplementarni w działaniu”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.4.11.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 20 listopada 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO-KOLOS sp. z o.o., ul. Warszawska 363/365 42-209 Częstochowa 

zamówienie na:

Dostawa paczek spożywczych dla dzieci osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.2.49.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 16 listopada 2018  11:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Wafelek Supermarkety Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą pod adresem ul. Krakowska 45, 42-200 Częstochowa 

zamówienie na:

Dostawa i montaż mebli biurowych z przeznaczeniem na wyposażenie dzielnicowych ośrodków społeczności lokalnych z terenu miasta Częstochowy, w związku z realizacją projektu „Częstochowa silna dzielnicami” – część 2

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, zgodnie z zasadą konkurencyjności)
nr sprawy: SO.261.4.9.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 14 listopada 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano oferty: cz. 1 - P.P.H.U. CEDRUS Ryszard Oziębała, adres: ul. Krakowska 52, 42-202 Częstochowa; cz. 2 - PPUH WALDII Waldemar Saternus, adres: ul. Racławicka 24, 42-200 Częstochowa 

zamówienie na:

Zorganizowanie warsztatów wyjazdowych na terenie Beskidu Śląskiego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie z zakresu nowego sposobu wykonywania zadań związanych z rozdzieleniem pracy socjalnej od świadczeń przyznanych decyzją administracyjną oraz usług socjalnych, w oparciu o ekspertyzy i projekty aktów prawnych

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Usługi społeczne o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro (at. 138o ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.3.9.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 13 listopada 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Stowarzyszenie na rzecz osób niedostosowanych społecznie z poważnymi zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym – EMPATIA; adres: ul. Pużaka 11/3, 42-221 Częstochowa 

zamówienie na:

Zakup i montaż regałów przesuwnych do archiwum zakładowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp
nr sprawy: SO.261.2.39.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 26 października 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Silesia Meble sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Główna 63, 44-230 Bełk. 

zamówienie na:

Zakup i dostawa komputerów poleasingowych wraz z akcesoriami komputerowymi i oprogramowaniem, urządzeń drukujących oraz systemu bezpieczeństwa – sprzętowego firewall dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SO.261.1.1.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 23 października 2018  13:00
wynik postępowania: cz. 1 - UNIEWAŻNIONA; cz. 2 - BCoders Sp. Akcyjna, ades: ul. Owczarska 7, 01-351 Warszawa; cz. 3 - UNIEWAŻNIONA 

zamówienie na:

Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp)
nr sprawy: SO.261.2.45.2018.MZ
wartość: Dowolna wartość
termin składania ofert: 23 października 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano oferty: dla cz. 1 - „DRZEWIARZ BIS” Sp. z o.o. adres: ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno; dla cz. 2 - Hurtownia Krzeseł Zdzisław Żarna, adres: ul. Dietricha 5, 05-120 Legionowo  

zamówienie na:

Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego z przeznaczeniem na wyposażenie dzielnicowych ośrodków społeczności lokalnych działających na terenie miasta Częstochowy, w związku z realizacją projektu „Częstochowa silna dzielnicami”.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SO.261.3.8.2018.MZ
wartość: dowolna wartość
termin składania ofert: 18 października 2018  13:00
wynik postępowania: Wybrano: Firma BIS Karol Kowalski, adres: al. Niepodległości 41, 41-216 Częstochowa  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 50) starsze przetargi »