Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 41 - 55 (z 55)zamówienie na:

Dostawa bonów towarowych w formie papierowej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.4.2.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 18 maja 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o.  

zamówienie na:

Świadczenie kompleksowych usług serwisowych urządzeń drukujących eksploatowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.32.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 27 kwietnia 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Emartech Marek Szewczuk z siedziba pod adresem ul. Książkowa 7d/502, 03-134 Warszawa 

zamówienie na:

Przeprowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu przepisów o ochronie przeciwpożarowej dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.28.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 5 kwietnia 2017  13:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: OGNIOODPORNI Usługi BHP i PPOŻ s.c.z siedzibą pod adresem ul. Lubelska 14, 27-500 Opatów 

zamówienie na:

Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 138o ustawy Pzp (usługi społeczne i inne)
nr sprawy: SNA.261.3.2.2017.MZ
wartość: poniżej 750 tys. euro netto
termin składania ofert: 3 kwietnia 2017  13:00
wynik postępowania: Część I: Kurs operatora obrabiarek CNC - unieważnione; Część II: Kurs spawania podstawowego metodą TIG, MAG, MIG (do wyboru 2 metody z 3 w/w) - wybrano ofertę: P.H.T.U. TRANS-AM mgr inż. Artur Mirecki, ul. Równoległa 63, 42-200 Częstochowa; Część III: Kurs kucharza - wybrano ofertę: Stowarzyszenie na rzecz osób niedostosowanych społecznie z poważnymi zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym „EMPATIA”, ul. Pużaka 11/3, 42-220 Częstochowa; Część IV: Kurs obsługi wózka jezdniowego o napędzie silnikowym i bezpieczną wymianą butli gazowej - wybrani ofertę: P.H.T.U. TRANS-AM, mgr inz. Artur Mirecki, ul. Równoległa 63, 42-200 Częstochowa; Część V: Kurs komputerowy z egzaminami ECDL BASE - wybrano ofertę: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice; Część VI: Kurs operator koparko-ładowarki kl. III, ładowarki kl. III, koparki kl. III (do wyboru 1 z 3 w/w) - unieważnione; Część VII: Kurs tapicer - wybrano ofertę: Stowarzyszenie na rzecz osób niedostosowanych społecznie z poważnymi zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym „EMPATIA”, ul. Pużaka 11/3, 42-220 Częstochowa; Część VIII: Kurs prawo jazdy kat. B - wybrano ofertę: Ośrodek Kursowego Szkolenia Kierowców Andrzej Tyła, ul. Wapienna 3, 42-200 Częstochowa; Część IX: Kurs prawo jazdy kat. C - unieważnienie; Część X: Kurs prawo jazdy kat. C+E - unieważnienie; Część XI: Kurs szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewóz drogowy osób i rzeczy - wybrano ofertę: Ośrodek Kursowego Szkolenia Kierowców Andrzej Tyła, ul. Wapienna 3, 42-200 Częstochowa; Część XII: Kurs kosmetyczny - wybrano ofertę: Spółdzielnia Pracy „Oświata”, ul. Kawia 4/16, 42-200 Częstochowa; Część XIII: Kurs stylizacji paznokci - wybrano ofertę: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice; Część XIV: Kurs szycia i obsługi maszyn krawieckich - wybrano ofertę: Stowarzyszenie na rzecz osób niedostosowanych społecznie z poważnymi zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym „EMPATIA”, ul. Pużaka 11/3, 42-220 Częstochowa; Część XV: Kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych - wybrano ofertę: Stowarzyszenie na rzecz osób niedostosowanych społecznie z poważnymi zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym „EMPATIA”, ul. Pużaka 11/3, 42-220 Częstochowa; Część XVI: Kurs fryzjerski - wybrano ofertę: Spółdzielnia Pracy „Oświata”, ul. Kawia 4/16, 42-200 Częstochowa; Część XVII: Kurs obsługi kasy fiskalnej - wybrano ofertę: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice; Część XVIII: Kurs kadry i płace z obsługą programu Płatnik - wybrano ofertę: Spółdzielnia Pracy „Oświata”, ul. Kawia 4/16, 42-200 Częstochowa 

zamówienie na:

Świadczenie usług terapeutycznych na rzecz uczestników projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.4.1.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 20 marca 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę:Stowarzyszenie na rzecz osób niedostosowanych społecznie z poważnymi zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym EMPATIA, adres: ul. Pużaka 11/,3 42-220 Częstochowa  

zamówienie na:

Dostawa paczek wiosennych z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.25.2017.MM
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 14 marca 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: KRA-BIN Sp. z o.o., ul. Długosza 99, 42-100 Kłobuck 

zamówienie na:

Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: SNA.261.2.14.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 6 marca 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę: część 1) EURO-MEBLE Małgorzata Masłoń ul. ks. bp. Herberta Bednorza 2A-6, 40-384 Katowice; część 2) Zakład Produkcji Mebli „SOMEB” Andrzej Soczyński, ul. Meblowa 4A, Blok Dobroszyce, 97-505 Dobroszyce; część 3) KJMK Meble sp. z o.o., ul. ks. bp. Herberta Bednorza 2A-6, 40-384 Katowice 

zamówienie na:

Prowadzenie kompleksowej obsługi z zakresu nadzoru budowlanego przy likwidacji barier dla osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Dyrektor
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: SNA.261.2.21.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 3 marca 2017  13:00
wynik postępowania: wybrano ofertę: Spółdzielnia Socjalna „Czysta Energia”, ul. Okólna 17/19 lok. 162, 42-214 Częstochowa 

zamówienie na:

Zakup i dostawa niszczarek do dokumentów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.12.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 22 lutego 2017  12:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Firmy Handlowej „Pol-Papier” sp. j.Ryszard Bryja i Bartłomiej Bałazy z siedzibą pod adresem ul. Warszawska 320, 42-200 Częstochowa 

zamówienie na:

Przeprowadzenie grupowych zajęć edukacyjnych z prawnikiem dla uczestników projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Ogłoszenie na usługi społeczne i inne (art. 138o ustawy Pzp)
nr sprawy: SNA.261.3.1.2017.MZ
wartość: poniżej 750 tys euro netto
termin składania ofert: 3 lutego 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Konsorcjum Prawne, Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Gomuła-Modłasiak, ul. Ołowianka 4i, 42-244 Jaskrów / Łukasz Maciej Michalik Kancelaria Radcy Prawnego Gaudium, ul. Kolorowa 66B, 42-280 Częstochowa  

zamówienie na:

Świadczenie usług poligraficznych wraz z dostawą druków na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w 2017 r.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.2.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 12 stycznia 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Rewers Sp. z o.o. adres: ul. Grudziądzka 16/44, 11-040 Dobre Miasto 

zamówienie na:

Zakup i sukcesywna dostawa artykułów chemii gospodarczej oraz drobnego sprzętu do sprzątania dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w 2017 r.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.1.2017.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 11 stycznia 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: POL-CHEM Żmijewski Rafał, ul. Sadowa 10/27, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 

zamówienie na:

Dostawy paczek z artykułami spożywczymi w 2017 r. część 1: „Okresowe dostawy paczek z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie” (powtórzone)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SNA.261.1.9.2016.MZ
wartość: mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 10 stycznia 2017  13:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska, ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz  

zamówienie na:

Zakup i sukcesywna dostawa materiałów biurowych oraz papieru kserograficznego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.79.2016.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 9 stycznia 2017  13:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: PAPIRUS sp. j. M. Górecki, A. Nowicki, J. Karyś, ul. Wodzickiego 3, 42-200 Częstochowa  

zamówienie na:

Prowadzenie bieżącej obsługi prawnej Biura Usług Społecznych, funkcjonującego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie do dnia 31 marca 2017 r.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.93.2016.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 4 stycznia 2017  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Kancelaria Radcy Prawnego Iwona Karpińska-Marchewka, ul. Racławicka 2 lok. 22, 42-202 Częstochowa 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 41 - 55 (z 55)