Przetargi rozstrzygnięte z 2016 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 61) starsze przetargi »zamówienie na:

Świadczenie usług poligraficznych wraz z dostawą druków na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.46.2016.MM
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 7 października 2016  13:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 3: Agencja Reklamowa „TOP” Agnieszka Łuczak, ul. Toruńska 148, 87-800 Włocławek 

zamówienie na:

Wyłonienie 2 superwizorów do przeprowadzenia superwizji pracy socjalnej w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” realizowanego dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy (usługa wykonywana na podstawie umowy zlecenia)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.4.13.2016.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 7 października 2016  13:00
wynik postępowania: Wybrano oferty: Oferta nr 3 - Pracownia Konsultacyjno-Szkoleniowa Programów Polityki Społecznej Aurelia Włoch oraz oferta nr 1 - Pan Maciej Sosnowski 

zamówienie na:

Świadczenie usługi stałego dostępu do sieci Internet na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8, na podstawie art. 6a ustawy Pzp
nr sprawy: SNA.261.2.44.2016.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 6 października 2016  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Orange Polska S.A.  

zamówienie na:

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą centrali telefonicznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.42.2016.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 5 października 2016  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: ENTER T&T Sp. z o.o. 

zamówienie na:

Przeprowadzenie zajęć specjalistycznych z zakresu dogoterapii dla osób korzystających z Domu Dziennego Pobytu w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie - usługa wykonywana osobiście przez osobę fizyczną na podstawie umowy zlecenia (powtórzone)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.40.2016.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 25 sierpnia 2016  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Marek Jamski, Częstochowa 

zamówienie na:

Świadczenie usług poligraficznych wraz z dostawą druków na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.20.2016.MM
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 16 sierpnia 2016  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Agencja Reklamowa WEKTOR77 Artur Wojton, ul. Marka Kotańskiego 6, 10-166 Olsztyn  

zamówienie na:

Przeprowadzenie kursu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczestników projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.4.12.2016.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 12 sierpnia 2016  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: NATAMED Daniel Śliwiński Wybrzeże 40c/1, 37-750 Dubiecko 

zamówienie na:

Wykonanie remontu tarasu w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie przy ul. Jasnogórskiej 36 w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.37.2016.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 11 sierpnia 2016  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Spółdzielnia Socjalna „Czysta Energia”, al. NMP 35/15a, 42-202 Częstochowa 

zamówienie na:

Zakup i dostawa węgla dla osób korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.36.2016.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 5 sierpnia 2016  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: JW Sp. z o.o., ul. Chemiczna 2, 42-520 Dąbrowa Górnicza 

zamówienie na:

Jednorazowa dostawa tonerów do drukarki HP LASERJET PRO M201dw oraz urządzenia wielofunkcyjnego KYOCERA-MITA ECOSYS M2035dn na potrzeby realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.38.2016.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 4 sierpnia 2016  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Sp. j., ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź 

zamówienie na:

Wykonanie remontu schodów wejściowych w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Lakowej 101 w Częstochowie.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.19.2016.MM
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 26 lipca 2016  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Spółdzielnia Socjalna "Czysta Energia", al. NMP 35/15A, 42-202 Częstochowa  

zamówienie na:

Dostawa i montaż mebli biurowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (CZĘŚĆ 4)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.32.2016.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 11 lipca 2016  13:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejsze wybrano oferty firm: część 1) KJMK MEBLE Sp. z o.o., ul. Bp. h. Bednorza 2a-6, 40-384 Katowice; część 2) Drzewiarz-BIS, ul. Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno; część 3) Drzewiarz-BIS, ul. Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno 

zamówienie na:

Warsztaty rozwoju osobistego dla uczestników projektu pozakonkursowego pn. "Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy (część 2)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: SNA.261.3.3.2016.MZ
wartość: mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 30 czerwca 2016  13:00
wynik postępowania: Wybrano oferty: dla części nr 1 i 2: Stowarzyszenie na rzecz osób niedostosowanych społecznie „Empatia” ul. Pużaka 11/3, 42-224 Częstochowa. W części 3 i 4 postępowanie podlega unieważnieniu - art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamówienie na:

Zakup i dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antivirus wraz z ESET Remote Administrator Console dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.31.2016.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 28 czerwca 2016  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: ACOM sp. j. Wanda Drzewiecka Anna Drzewiecka, ul. Okólna 103, 42-218 Częstochowa 

zamówienie na:

Świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą fabrycznie nowych modemów dla 130 użytkowników w ramach realizacji projektu pn. „Zł@pmy się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 91545 - 2016
wartość: mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 28 czerwca 2016  13:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Orange Polska S.A. z siedziba pod adresem al. Jerozolimskie 16, 02-326 Warszawa.  

zamówienie na:

Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.23.2016.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 8 czerwca 2016  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 

zamówienie na:

Dostawa i montaż mebli biurowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie (CZĘŚĆ 3)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.26.2016.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 7 czerwca 2016  13:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: KJMK Meble Sp. z o.o., ul. Bp. H. Bednorza 2a-6, 40-384 Katowice  

zamówienie na:

DOSTAWY PACZEK Z ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI CZĘŚĆ 3: „Przygotowanie i dostawa paczek wakacyjnych z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 125924-2016
wartość: mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 30 maja 2016  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Kra-Bin sp. z o.o. ul. Długosza 99, 42-100 Kłobuck  

zamówienie na:

Świadczenie usługi w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi uczestników projektu pozakonkursowego pn. „Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.4.10.2016.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 27 maja 2016  13:00
wynik postępowania: dla części 1 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę - Stowarzyszenie na rzecz osób niedostosowanych społecznie, z poważnymi zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym – Empatia z siedzibą pod adresem ul. Pużaka 11/3, 42-224 CZĘSTOCHOWA; dla części 2 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę - Stowarzyszenie na rzecz osób niedostosowanych społecznie, z poważnymi zaburzeniami w funkcjonowaniu społecznym – Empatia z siedzibą pod adresem ul. Pużaka 11/3, 42-224 CZĘSTOCHOWA  

zamówienie na:

Warsztaty rozwoju osobistego dla uczestników projektu pozakonkursowego pn. "Zmieniając dziś, projektujesz lepsze jutro” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – tryb pozakonkursowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 111644-2016
wartość: mniejsza niż kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 16 maja 2016  13:00
wynik postępowania: Wybrano oferty: Część 1 - Centrum Biznesu i Promocji Kadr sp. z o.o., os. Słoneczne 14, 24-400 Ostrowiec Świętokrzyski - cena brutto oferty 23580,00 pln; Część 2 - Galicyjskie Centrum Edukacji sp. z o.o., ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków - cena brutto oferty 23160,00 pln; Część 3 - Solid Consulting Łukasz Kotwica, ul. Wyszyńskiego 95, 66-400 Gorzów Wielkopolski - cena brutto oferty 11100,00 pln 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 61) starsze przetargi »