Przetargi rozstrzygnięte z 2015 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 41 - 60 (z 67) starsze przetargi »zamówienie na:

Wybór Groty Solnej w celu zapewnienia seansów inhalacyjnych dla uczestników II edycji pilotażowej części projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne Działania Instytucji Pomocy Społecznej i Instytucji Rynku Pracy – pilotaż”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.261.4.16.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 9 czerwca 2015  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Waldemar Szydlik „GEOLEX” Usługi Geodezyjno-Prawne Centrum Zdrowia i Terapii Naturalnych, ul. Racławicka 2 lok. 15, 42-202 Częstochowa 

zamówienie na:

Świadczenie usług z zakresu doradztwa prawnego dla uczestników II edycji pilotażowej części projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne Działania Instytucji Pomocy Społecznej i Instytucji Rynku Pracy – pilotaż”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.261.4.14.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 8 czerwca 2015  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Kancelaria Adwokacka Adwokat Łukasz Niestrój, ul. W. Sikorskiego 13/2,42-202 Częstochowa 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa paczek z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: DOA.261.1.5.2015.MM
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 2 czerwca 2015  12:30
wynik postępowania: Wybrano ofertę: "KAWON" Sp. Jawna Wiesława i Krzysztof Kłósek, ul. Rolnicza 9a, Żelisławice, 42-470 Siewierz 

zamówienie na:

Przeprowadzenie warsztatów nt. „Zarządzanie i właściwe gospodarowanie budżetem domowym” dla uczestników II edycji pilotażowej części projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne Działania Instytucji Pomocy Społecznej i Instytucji Rynku Pracy – pilotaż”.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.261.4.13.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 26 maja 2015  13:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Centrum Edukacji „Oświata” Marzena Chmielewska ul. Słowackiego 22, 97-300 Piotrków Trybunalski 

zamówienie na:

Przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych nt.: „Program Wzmacniania Rodziny” dla uczestników II edycji pilotażowej części projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne Działania Instytucji Pomocy Społecznej i Instytucji Rynku Pracy – pilotaż”.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.261.4.12.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 26 maja 2015  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów "MACIERZ" ul. Nowowiejskiego 3, 42-200 Częstochowa  

zamówienie na:

Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń drukujących dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.261.2.46.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 22 maja 2015  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę (dla zadania nr 1 i nr 2): BIS s.c. Karol Kowalski, Łukasz Kowalski Al. Niepodległości 41, 42-216 Częstochowa  

zamówienie na:

Przygotowanie części festynu rodzinnego przeznaczonej dla uczestników II edycji pilotażowej części projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne Działania Instytucji Pomocy Społecznej i Instytucji Rynku Pracy – pilotaż”, w ramach imprezy plenerowej organizowanej z okazji Dnia Dziecka, przy współudziale Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Aktywności Lokalnej „Raków – Reaktywacja” i „Stare Miasto – Nowe Życie”, pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.261.4.11.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 20 maja 2015  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Inspiracja Karolina Borecka, ul. Jasnogórska 55/3, 42-217 Częstochowa 

zamówienie na:

Przeprowadzenie warsztatów radzenia sobie ze stresem dla uczestników projektu systemowego „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.261.4.7.2015.MM
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 28 kwietnia 2015  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Spółdzielnia Pracy Oświata ul. Faradaya 31 42-200 Częstochowa  

zamówienie na:

Przeprowadzenie warsztatów z zakresu gospodarowania budżetem domowym dla uczestników projektu systemowego pn. „Zainwestuj w siebie – Program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.261.4.6.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 27 kwietnia 2015  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Centrum Edukacji "Oświata" Marzena Chmielewska ul. Słowackiego 22, 97-300 Piotrków Trybunalski 

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów z zakresu prawa pracy dla uczestników projektu "Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.261.4.5.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 22 kwietnia 2015  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec 

zamówienie na:

Przeprowadzenie kursu podnoszącego kwalifikacje zawodowe pn. „Komputer w firmie” dla osób zakwalifikowanych do udziału w pilotażowej części projektu pn. „Macierzyństwo Cie nie wyklucza”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: DOA.261.3.6.2015.MM
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 15 kwietnia 2015  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Spółdzielnia Pracy „Oświata” ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa  

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż mebli biurowych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.261.2.22.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 13 kwietnia 2015  13:00
wynik postępowania: Wybrano oferty: Zadanie nr 1: F.P.H. PROGMET Bogdan Urbańczyk ul. Gliwicka 218, 43-190 Mikołów Zadanie nr 2: P.H.P.U. A.S. Anna Grzybowska ul. Ogrodowa 21, 42-200 Częstochowa Zadanie nr 3: F.H.U. Ergooffice Paweł Słowikowski ul. Drozdów 80, 43-100 Tychy  

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w lokalizacjach przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 oraz Al. Niepodległości 20/22

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.261.2.32.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 18 marca 2015  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: ENTIP Maciej Ziobro, ul. Bieszczadzka 37, 38-100 Strzyżów 

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi związanymi z likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.261.2.30.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 17 marca 2015  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: JURECZKO Usługi Projektowo Budowlane Grzegorz Jureczko ul. Sobieskiego 83, Zawada 42-270 Kłomnice  

zamówienie na:

Zakup i dostawa paczek z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 46674 - 2015
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 11 marca 2015  12:30
wynik postępowania: Wybrano ofertę: KAWON Sp. Jawna, Wiesława i Krzysztof Kłósek ul. Rolnicza 9a, Żelisławice, 42-470 Siewierz 

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę węgla dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.261.2.19.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 18 lutego 2015  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: JW Sp. z o.o. ul. Chemiczna 2 42-520 Dąbrowa Górnicza 

zamówienie na:

Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: DOA.261.1.1.2015.MZ
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 10 lutego 2015  11:00
wynik postępowania: Wybrano oferty: Zadanie nr 1: Kancelaria Radcowska "Defendere" radca prawny Amadeusz Małolepszy ul. Wici 22/22, 91-213 Łódź Zadanie nr 2: Kancelaria Prawna "VIS VERITATIS" radca prawny Artur Wiktorowicz ul. Wilsona 10/12 lok. 8, 42-200 Częstochowa 

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatów radzenia sobie ze stresem dla Uczestników projektu systemowego „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.261.4.4.2015.MM
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 29 stycznia 2015  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Firma Usługowa Rak. Mediacje Pawłowska-Rak Mariola ul. Mehoffera 26, 42-200 Częstochowa 

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie treningu gospodarowania budżetem domowym dla Uczestników projektu systemowego pn. „Zainwestuj w siebie – Program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.261.4.3.2015.MM
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 28 stycznia 2015  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Paweł Pogorzelski Promyk Consulto, ul. Akacjowa 24, 16-075 Zawady 

zamówienie na:

Usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – cz. II.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: DOA.261.3.1.2015.MZ
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 23 stycznia 2015  11:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: - dla zadania nr 1: Konsorcjum firm: LUGA Glińska Agnieszka, ul. Jasnogórska 32/8, 42-200 Częstochowa oraz Z.P.U. Alicja Glińska, ul. Paderewskiego 50, 42-200 Częstochowa. - dla zadania nr 2: Spółdzielnia Pracy „Oświata”, ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa. - dla zadania nr 3: Konsorcjum firm: LUGA Glińska Agnieszka, ul. Jasnogórska 32/8, 42-200 Częstochowa oraz Z.P.U. Alicja Glińska, ul. Paderewskiego 50, 42-200 Częstochowa. - dla zadania nr 4: Konsorcjum firm: LUGA Glińska Agnieszka, ul. Jasnogórska 32/8, 42-200 Częstochowa oraz Z.P.U. Alicja Glińska, ul. Paderewskiego 50, 42-200 Częstochowa. - dla zadania nr 5: Spółdzielnia Pracy „Oświata”, ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa. - dla zadania nr 6: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice. - dla zadania nr 7: Konsorcjum firm: LUGA Glińska Agnieszka, ul. Jasnogórska 32/8, 42-200 Częstochowa oraz Z.P.U. Alicja Glińska, ul. Paderewskiego 50, 42-200 Częstochowa. - dla zadania nr 8: Spółdzielnia Pracy „Oświata”, ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa. - dla zadania nr 9: Konsorcjum firm: LUGA Glińska Agnieszka, ul. Jasnogórska 32/8, 42-200 Częstochowa oraz Z.P.U. Alicja Glińska, ul. Paderewskiego 50, 42-200 Częstochowa.  

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 41 - 60 (z 67) starsze przetargi »