Przetargi rozstrzygnięte z 2015 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 67) starsze przetargi »zamówienie na:

Przygotowanie i wydawanie posiłków osobom tego pozbawionym, korzystającym z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 315520 - 2015
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 7 grudnia 2015  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: dla części 1: „CARITAS Archidiecezji Częstochowskiej ul. Staszica 5, 42-200 Częstochowa; dla części 2: unieważniona; dla części 3: Fundacja Chrześcijańska „Adullam” ul. Krakowska 34, 42-202 Częstochowa  

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz urządzeń drukujących dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.34.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 23 listopada 2015  13:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła: Zadanie nr 1 - sprzęt komputerowy: BIS s.c. Karol Kowalski, Łukasz Kowalski al. Niepodległości 41, 42-216 Częstochowa Zadanie nr 2 - urządzenia drukujące: BIS s.c. Karol Kowalski, Łukasz Kowalski al. Niepodległości 41, 42-216 Częstochowa 

zamówienie na:

Dostawa bonów towarowych w formie papierowej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.33.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 20 listopada 2015  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o., adres: ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa 

zamówienie na:

Wycięcia jednego drzewa wraz z frezowaniem pnia oraz uporządkowaniem terenu po wykonaniu usługi.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.31.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 18 listopada 2015  13:00
wynik postępowania: Barbara Kajetaniak Zakład Usługowo-Handlowy „KONAR” ul. Ludowa 60, 42-215 Częstochowa 

zamówienie na:

Przygotowanie i dostawa paczek z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 298422 - 2015
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 16 listopada 2015  13:00
wynik postępowania: Wybrano oferty: część 1 - KRA-BIN Sp. z o.o. ul. Długosza 99, 42-100 Kłobuck; część 2 - Kawon sp.j. Wiesława i Krzysztof Kłósek, ul. Rolnicza 9a, 42-470 Żelisławice k. Siewierza. 

zamówienie na:

Przeprowadzenie grupowych zajęć terapeutycznych z elementami muzycznymi dla dzieci z niepełnoprawnością (usługa wykonywana osobiście przez osobę fizyczną na podstawie umowy zlecenia)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.9.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 15 września 2015  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę Pana Damiana Krystaszek 

zamówienie na:

Kompleksowa organizacja wizyty studyjnej w Nysie dla 10 członków Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę (PZKW) oraz 8 członków Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej (MGI) realizujących pilotażową część projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.4.3.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 2 września 2015  13:00
wynik postępowania: Centrum Doradztwa Szkoleniowo Jakościowego Marek Majka; adres: ul. Wyspiańskiego 1b, 48-385 Otmuchów 

zamówienie na:

Przeprowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci w ramach realizacji II edycji pilotażowej części projektu pn. „Schematom STOP!” Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż"

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.4.1.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 19 sierpnia 2015  13:00
wynik postępowania: Wybrano firmę: Interwencje Pedagogiczno-Psychoterapeutyczne, ul. Górecka 2a, 42-235 Lelów 

zamówienie na:

Organizacja wyjazdu wypoczynkowego do miejscowości nadmorskiej Jantar połączonego z „warsztatami resilience” dla rodzin uczestniczących w II edycji pilotażowej części projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.261.4.27.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 11 sierpnia 2015  13:00
wynik postępowania: Fundacja Nadzieja dla Rodzin ul. Kopernika 22, 87-100 Toruń  

zamówienie na:

Przeprowadzenie indywidualnych zajęć logopedycznych dla dzieci w ramach realizacji II edycji pilotażowej części projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż" (usługa wykonywana przez osobę fizyczną na podstawie umowy zlecenia)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.261.4.25.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 30 lipca 2015  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę Pani Iwony Kołodziejczak 

zamówienie na:

Przeprowadzenie work-coaching’u dla uczestników II edycji pilotażowej części projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (powtórzone)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.261.4.24.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 28 lipca 2015  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Mariola Trzepizur ul. Mościckiego 12 lok. 6 42-218 Częstochowa 

zamówienie na:

Zorganizowanie jednodniowego wyjazdu integracyjnego do Ogrodzieńca dla grupy 52 uczestników II edycji pilotażowej części projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.261.4.23.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 23 lipca 2015  13:00
wynik postępowania: Wybrano firmę: Magdalena Siśkiewicz New Challenge, ul. Rydlówka 5/107 30-363 Kraków 

zamówienie na:

Przeprowadzenie warsztatów kompetencji społecznych pn. „Sztuka prezentacji kluczem do sukcesu na rynku pracy” z wykorzystaniem narzędzi audiowizualnych dla uczestników II edycji pilotażowej części projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne Działania Instytucji Pomocy Społecznej i Instytucji Rynku Pracy – pilotaż”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.261.4.21.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 7 lipca 2015  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Profesjonalne Centrum Rozwoju Butterfly S.C., Aleja Wolności 33 lok. 3, 42-202 Częstochowa 

zamówienie na:

Przeprowadzenie warsztatów z prawa pracy dla uczestników II edycji pilotażowej części projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne Działania Instytucji Pomocy Społecznej i Instytucji Rynku Pracy – pilotaż”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.261.4.22.2015.MM
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 7 lipca 2015  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Profesjonalne Centrum Rozwoju Butterfly S.C. Aleja Wolności 33 lok. 3, 42-202 Częstochowa  

zamówienie na:

Organizacja i przeprowadzenie kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe dla uczestników II edycji pilotażowej części projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne Działania Instytucji Pomocy Społecznej i Instytucji Rynku Pracy – pilotaż”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.261.4.19.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 29 czerwca 2015  13:00
wynik postępowania: Wybrano oferty: dla zadania nr 1: Konsorcjum LUGA Glińska Agnieszka, ul. Jasnogórska 32/8, 42-200 Częstochowa; Z.P.U. Alicja Glińska, ul. Paderewskiego 50, 42-200 Częstochowa / dla zadania nr 2: ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo Grzegorz Rippel, ul. Cygana 4, 45-131 Opole / dla zadania nr 3: Spółdzielnia Pracy „Oświata” ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa / dla zadania nr 4: Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o. os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski / dla zadania nr 5: ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo Grzegorz Rippel, ul. Cygana 4, 45-131 Opole / dla zadania nr 6: Konsorcjum LUGA Glińska Agnieszka, ul. Jasnogórska 32/8, 42-200 Częstochowa; Z.P.U. Alicja Glińska, ul. Paderewskiego 50, 42-200 Częstochowa / dla zadania nr 7: Spółdzielnia Pracy „Oświata”, ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa / dla zadania nr 8: Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o. os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

zamówienie na:

Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C w ramach realizacji II edycji pilotażowej części projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne Działania Instytucji Pomocy Społecznej i Instytucji Rynku Pracy – pilotaż”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.261.4.18.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 24 czerwca 2015  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Ośrodek Kursowego Szkolenia Kierowców Andrzej Tyła, ul. Wapienna 3, 42-200 Częstochowa  

zamówienie na:

Dostawa licencji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Antivirus wraz z ESET Remote Administrator Console dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.261.2.54.2015.MM
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 19 czerwca 2015  13:00
wynik postępowania: Wyb rano ofertę: ACOM sp. j. Wanda Drzewiecka Anna Drzewiecka ul. Okólna 103, 42-218 Częstochowa 

zamówienie na:

Organizacja i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczestników II edycji pilotażowej części projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne Działania Instytucji Pomocy Społecznej i Instytucji Rynku Pracy – pilotaż”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.261.4.17.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 17 czerwca 2015  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Ośrodek Kursowego Szkolenia Kierowców Andrzej Tyła, ul. Wapienna 3, 42-200 Częstochowa 

zamówienie na:

Przygotowanie i dostawa paczek wakacyjnych z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 132252-2015
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 15 czerwca 2015  12:30
wynik postępowania: Wybrano ofertę: "KRA-BIN" Sp. z o.o., ul. Długosza 99, 42-100 Kłobuck 

zamówienie na:

Wykonanie usługi montażu i uruchomienia będących w posiadaniu Zamawiającego klimatyzatorów przenośnych typu CHIGO CP-35H3A-J17A (powtórzone)

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.261.2.53.2015.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 12 czerwca 2015  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: F.H.U. „I.R. CHROMY” Chromy Ryszard ul. Baczyńskiego 35d/14, 41-203 Sosnowiec 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 67) starsze przetargi »