Przetargi rozstrzygnięte z 2014 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 41 - 46 (z 46)zamówienie na:

Przygotowanie i dostawa paczek żywnościowych dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 240814 - 2014
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 30 lipca 2014  11:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: KAWON Sp. Jawna Wiesława i Krzysztof Kłósek ul. Rolnicza 9a, Żelisławice 42-470 Siewierz 

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe o wartości poniżej 30 tys. euro na przeprowadzenie zabiegów stomatologicznych dla uczestników projektu „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-56/14/MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 7 lipca 2014  12:00
wynik postępowania: Informacja o wynikach postępowania 

zamówienie na:

Zorganizowanie letniego wypoczynku w miejscowości nadmorskiej na terenie RP dla 40 dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, z rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w ramach projektu systemowego „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zamawiający: MOPS Częstochowa
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 208630 - 2014
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 4 lipca 2014  11:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: T.T. Nowy Świat Biuro Turystyczne Dorota Kaczorowska, Hanna Trzosowska ul. Klaudyny 12, 01-684 Warszawa 

zamówienie na:

Zorganizowanie wczasów wypoczynkowych w miejscowości nadmorskiej na terenie RP dla uczestników pilotażowej części projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zamawiający: MOPS w Częstochowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 130693 - 2014
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 26 czerwca 2014  11:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Biuro Usług Turystycznych OGOŃCZYK TRAVEL Mariusz Ogończyk ul. Wazów 47, 42-200 Częstochowa  

zamówienie na:

Przygotowanie i dostawa paczek z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

zamawiający: MOPS w Częstochowie
tryb zamówienia: zamówienia publiczne
nr sprawy: 118837 - 2014
wartość: Poniżej kwoty określonej w art. 11 ust 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 17 czerwca 2014  11:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KAWON Sp. Jawna Wiesława i Krzysztof Kłósek ul. Rolnicza 9a, Żelisławice 42-470 Siewierz 

zamówienie na:

Zorganizowanie wczasów wypoczynkowych w miejscowości nadmorskiej oraz dwóch wycieczek autokarowych na terenie RP dla uczestników pilotażowej części projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: MOPS w Częstochowie
tryb zamówienia: zamówienia publiczne
nr sprawy: 106637 - 2014
wartość: Poniżej kwoty określonej w art. 11 ust 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 30 maja 2014  11:00
wynik postępowania: Opublikowanie informacji o wyborze najkorzystniejszych ofert (zadanie 2 i 3) oraz o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 1. 

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 41 - 46 (z 46)