Przetargi rozstrzygnięte z 2014 roku


« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 46) starsze przetargi »zamówienie na:

Zakup i dostawa bonów towarowych na artykuły spożywczo-przemysłowe dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 393818 - 2014
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 10 grudnia 2014  11:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: SODEXO Benefits and Rewards Services Polska Sp z o.o., ul. Kłobucka 25, 02-669 Warszawa 

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi dostępu do tłumacza języka migowego online dla osób z ubytkami słuchu – interesantów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-114/14/MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 9 grudnia 2014  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: SEVENTICA Sp. z o.o. Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa 

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na dostawę paczek z artykułami czystościowymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-101/14/MM
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 8 grudnia 2014  11:30
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Centrum Zaopatrzenia i Zbytu ELDE – Lech Dobosz, al. Niepodległości 11, 42-200 Częstochowa 

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie cyklu szkoleń warsztatowych z zakresu metodologii PERSOLOG®.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-113/14/MM
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 28 listopada 2014  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Profesjonalne Centrum Rozwoju Butterfly S.C. Aleja Wolności 33, lok. 6 42-202 Częstochowa  

zamówienie na:

Usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Macierzyństwo Cię nie wyklucza”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: DOA.340-25/14/MZ
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 14 listopada 2014  11:00
wynik postępowania: Wybrano następujące oferty: Zadanie nr 1: Ośrodek Kursowego Szkolenia Kierowców Andrzej Tyła ul. Wapienna 3, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 2: konsorcjum firm - „LUGA” Glińska Agnieszka, ul. Jasnogórska 32 nr lok. 8, 42-200 Częstochowa oraz Z.P.U. Alicja Glińska, ul. Paderewskiego 50, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 3: konsorcjum firm - AWANS Ośrodek Usług Oświatowych Dorota Nowojska ul. Jana III Sobieskiego 15, 42-217 Częstochowa (lider) oraz AWANS Ośrodek Usług Oświatowych Jan Fabiański, ul. 3 maja 18/22 42-700 Lubliniec (partner); Zadanie nr 4: Spółdzielnia Pracy „OŚWIATA” ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 5: konsorcjum firm - AWANS Ośrodek Usług Oświatowych Dorota Nowojska ul. Jana III Sobieskiego 15, 42-217 Częstochowa (lider) oraz AWANS Ośrodek Usług Oświatowych Jan Fabiański, ul. 3 maja 18/22 42-700 Lubliniec (partner); Zadanie nr 6: konsorcjum firm - „LUGA” Glińska Agnieszka, ul. Jasnogórska 32 nr lok. 8, 42-200 Częstochowa oraz Z.P.U. Alicja Glińska, ul. Paderewskiego 50, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 7: konsorcjum firm - „LUGA” Glińska Agnieszka, ul. Jasnogórska 32 nr lok. 8, 42-200 Częstochowa oraz Z.P.U. Alicja Glińska, ul. Paderewskiego 50, 42-200 Częstochowa;  

zamówienie na:

Zakup i dostawę bonów towarowych dla byłych pracowników (emerytów i rencistów) korzystających z funduszu socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 354648 - 2014
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 5 listopada 2014  11:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o. ul. Kłobucka 25 02-699 Warszawa 

zamówienie na:

Przygotowanie i dostawę paczek świątecznych Bożonarodzeniowych oraz Mikołajkowych z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 350406 - 2014
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 4 listopada 2014  11:00
wynik postępowania: Wybrano oferty: Zadanie nr 1 - Paczki Bożonarodzeniowe: „KAWON” Sp. Jawna Wiesława i Krzysztof Kłósek ul. Rolnicza 9a, Żelisławice, 42-470 Siewierz Zadanie nr 2 - Paczki Mikołajkowe: „KAWON” Sp. Jawna Wiesława i Krzysztof Kłósek ul. Rolnicza 9a, Żelisławice, 42-470 Siewierz 

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-107/14/MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 31 października 2014  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: FIREMAG ul. Zrębowa 15 43-100 Tychy 

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów w ramach w Programu Wzmacniania Rodziny dla 10 rodzin wielodzietnych biorących udział w pilotażowej części projektu pn. „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-105/14/MM
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 28 października 2014  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Polskie Stowarzyszenie Psychologów i Pedagogów MACIERZ ul. Nowowiejskiego 3 42-217 Częstochowa 

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu opieki nad dziećmi na czas uczestnictwa rodziców w szkoleniach i kursach zawodowych w ramach pilotażowej części projektu pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-99/14/MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 21 października 2014  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożył: Klub Przedszkolaka "Tęcza" ul. Mościckiego 22, 42-200 Częstochowa 

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu opieki nad dziećmi na czas uczestnictwa rodziców w szkoleniach i kursach zawodowych w ramach projektu „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-93/14/MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 15 października 2014  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Klub Przedszkolaka "Tęcza" ul. Mościckiego 22 42-200 Częstochowa 

zamówienie na:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz usługi stałego dostępu do sieci Internet dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 309048 - 2014
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 2 października 2014  11:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Orange Polska al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa 

zamówienie na:

Usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla uczestników pilotażowej części projektu systemowego pn. Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 301050 - 2014
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 22 września 2014  11:00
wynik postępowania: Zadanie nr 1: Ośrodek Kursowego Szkolenia Kierowców „ADROM” Roman Adamiak ul. Ogrodowa 6 lok. 24, 42-200 Częstochowa P. P. H. U. „Albertina” Bożena Kmita ul. Jaworznicka 28, 41-208 Sosnowiec Zadanie nr 2: unieważnione Zadanie nr 3: Spółdzielnia Pracy „OŚWIATA” ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa Zadanie nr 4: Konsorcjum: „LUGA” Glińska Agnieszka ul. Jasnogórska 32 nr lok. 8, 42-200 Częstochowa Z.P.U. Alicja Glińska ul. Paderewskiego 50, 42-200 Częstochowa Zadanie 5: Spółdzielnia Pracy „OŚWIATA” ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa Zadanie nr 6: Spółdzielnia Pracy „OŚWIATA” ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa Zadanie nr 7: Spółdzielnia Pracy „OŚWIATA” ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa Zadanie nr 8: Spółdzielnia Pracy „OŚWIATA” ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa Zadanie nr 9: Spółdzielnia Pracy „OŚWIATA” ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa Zadanie nr 10: unieważnione Zadanie nr 11: unieważnione Zadanie nr 12: unieważnione  

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia komputerowego z wykorzystaniem Internetu w procesie poszukiwania pracy dla Uczestniczek projektu ,,Macierzyństwo Cię nie wyklucza", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-86/14/MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 15 września 2014  11:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Firma usługowo-szkoleniowa ENTER Michał Zużewicz ul. Ossolińskiego 9/7 42-209 Częstochowa 

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu wizażu i stylizacji pn. „Jak być modnym i podobać się sobie” dla 10 uczestniczek pilotażowej części projektu systemowego „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-80/14/MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 1 września 2014  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach – Centrum Kształcenia Zawodowego w Częstochowie ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa 

zamówienie na:

Świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 130 uczestników projektu „Zł@pmy się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 274222 - 2014
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 29 sierpnia 2014  11:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Orange Polska S.A. Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa  

zamówienie na:

Usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym „Zainwestuj w siebie – program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 257410 - 2014
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 14 sierpnia 2014  11:00
wynik postępowania: Najkorzystniejsze oferty na poszczególne zadania złożyli: Zadanie nr 1 – OSKS Andrzej Tyła, ul. Wapienna 3, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 2 – OSKS Andrzej Tyła, ul. Wapienna 3, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 3 – OSKS Andrzej Tyła, ul. Wapienna 3, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 4 – OSKS Andrzej Tyła, ul. Wapienna 3, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 5 – OSKS Andrzej Tyła, ul. Wapienna 3, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 6 – OSKS Andrzej Tyła, ul. Wapienna 3, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 7 – Konsorcjum: OSKS Andrzej Tyła, ul. Wapienna 3, 42-200 Częstochowa & F.H.U. KUJAWIAK Robert Steluszka, ul. Zielona 8, 88-430 Janowice Wielkopolskie; Zadanie nr 8 – ZDZ Katowice CKZ ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 9 – postępowanie unieważnione – art. 93 ust. 1 ustawy Pzp; Zadanie nr 10 - AB..Z. CENTRUM Zbigniew Zgoda, ul. Gołonowska 51, 42-523 Dąbrowa Górnicza ; Zadanie nr 11 – BEHAP-BUD s.c. Ewa, Eugeniusz Winiarscy, ul. Grunwaldzka 71/2, 32-541 Trzebinia; Zadanie nr 12 – Konsorcjum: LUGA Glińska Agnieszka, ul. Jasnogórska 32 nr lok. 8, 42-200 Częstochowa & Z.P.U. Alicja Glińska, ul. Paderewskiego 50, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 13 - ZDZ Katowice CKZ ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 14 – Spółdzielnia Pracy OŚWIATA, ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 15 – Konsorcjum: LUGA Glińska Agnieszka, ul. Jasnogórska 32 nr lok. 8, 42-200 Częstochowa & Z.P.U. Alicja Glińska, ul. Paderewskiego 50, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 16 – PHU Apus Robert Meller, ul. Gruszowa 9, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 17 – Konsorcjum: LUGA Glińska Agnieszka, ul. Jasnogórska 32 nr lok. 8, 42-200 Częstochowa & Z.P.U. Alicja Glińska, ul. Paderewskiego 50, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 18 – ReActive Monika Zygmuntowicz, ul. Kamieniec 3, 43-450 Ustroń; Zadanie nr 19 – Konsorcjum: LUGA Glińska Agnieszka, ul. Jasnogórska 32 nr lok. 8, 42-200 Częstochowa & Z.P.U. Alicja Glińska, ul. Paderewskiego 50, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 20 – Spółdzielnia Pracy OŚWIATA, ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 21 – PHU Apus Robert Meller, ul. Gruszowa 9, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 22 – PHU Apus Robert Meller, ul. Gruszowa 9, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 23 – postępowanie unieważnione – art. 93 ust. 1 ustawy Pzp; Zadanie nr 24 – PHU Apus Robert Meller, ul. Gruszowa 9, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 25 – ZDZ Katowice CKZ ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 26 – ZDZ Katowice CKZ ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa; Ponowny wybór najkorzystniejszych ofert w dniu 09.09.2014 r.: Zadanie nr 21 – Konsorcjum: LUGA Glińska Agnieszka, ul. Jasnogórska 32 nr lok. 8, 42-200 Częstochowa & Z.P.U. Alicja Glińska, ul. Paderewskiego 50, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 24 – Konsorcjum: LUGA Glińska Agnieszka, ul. Jasnogórska 32 nr lok. 8, 42-200 Częstochowa & Z.P.U. Alicja Glińska, ul. Paderewskiego 50, 42-200 Częstochowa; Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty: Zadanie nr 24 - ZDZ Katowice CKZ ul. Jagiellońska 88, 42-200 Częstochowa; Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 10: Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o. o. ul. Zamkowa 3, 95-200 Pabianice 

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu promocji zdrowego i aktywnego stylu życia dla uczestników pilotażowej części projektu systemowego „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-70/14/MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 5 sierpnia 2014  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Profesjonalne Centrum Rozwoju Butterfly s.c. Al. Wolności 33 lok. 5 42-200 Częstochowa  

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu zdrowego odżywiania dla uczestników pilotażowej części projektu systemowego „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-69/14/MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 4 sierpnia 2014  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę firmy: Profesjonalne Centrum Rozwoju Butterfly s.c. Al. Wolności 33 lok. 5 42-200 Częstochowa 

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia - instruktażu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczestników pilotażowej części projektu systemowego „SCHEMATOM STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-67/14/MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 1 sierpnia 2014  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: NATAMED Daniel Śliwiński Wybrzeże 40 c/1 37-750 Dubiecko  

« nowsze przetargi Przetargi o pozycjach 21 - 40 (z 46) starsze przetargi »