Przetargi rozstrzygnięte z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 46) starsze przetargi »zamówienie na:

Przygotowanie i wydanie jednodaniowych, gorących posiłków osobom, o których mowa w art. 48 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (dz. u. z 2013 poz. 182) na terenie Miasta Częstochowy, z obszarów dzielnicy Raków.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 413052 – 2014
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 30 grudnia 2014  11:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: „CARITAS” Archidiecezji Częstochowskiej ul. Staszica 5, 42-200 Częstochowa  

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi ochrony mienia w formie monitorowania systemów alarmowych wraz z gotowością Grupy Interwencyjnej na obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-151/14/MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 29 grudnia 2014  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: SOLID Group Sp. z o.o. Sp. k. ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa 

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 392022 - 2014
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 29 grudnia 2014  11:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: KAWON Sp. j. Wiesława i Krzysztof Kłósek ul. Rolnicza 9a, Żelisławice 42-470 Siewierz 

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę klimatyzatorów przenośnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-139/14/MM
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2014  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Evolution Brand Rafał Liszka, ul. Wolności 276, 41-800 Zabrze 

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi doręczania przekazów pieniężnych adresatom wskazanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie (powtórzone).

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-144/14/MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 19 grudnia 2014  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: INPOST FINANSE Sp. Z o.o. ul. Malborska 130 30-624 Kraków 

zamówienie na:

Zakup i dostawa paczek z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 390522 - 2014
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 19 grudnia 2014  11:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: KAWON Sp. j. Wiesława i Krzysztof Kłósek, ul. Rolnicza 9 a, Żelisławice, 42-470 Siewierz 

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na dostawy wody źródlanej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-134/14/MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 18 grudnia 2014  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Nestle Waters Polska S.A., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa 

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi konserwacji oprogramowania Asseco Wapro, wykorzystywanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-123/14/MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 18 grudnia 2014  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: F.U.H. ARPOL Arkadiusz Koniecki Siedlec, ul. Słoneczna 26 42-244 Mstów 

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostawę paczek Noworocznych z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-143/14/MM
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 18 grudnia 2014  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: KAWON Sp. Jawna Wiesława i Krzysztof Kłósek ul. Rolnicza 9a, Żelisławice 42-470 Siewierz 

zamówienie na:

Świadczenie usług pogrzebowych na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 404978 - 2014
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 18 grudnia 2014  11:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Zakład Usług Pogrzebowych „CONCORDIA” sp. j. Marta i Wojciech Kaniowscy ul. Ikara 59 42-221 Częstochowa 

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń wewnętrznych oraz terenów zewnętrznych w budynkach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w 2015 r.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-96/14/MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 17 grudnia 2014  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: LA STRADA s.c. E. Bill, P. Kujawski al. Wojska Polskiego 110, 42-209 Częstochowa  

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na zakup i sukcesywną dostawę artykułów chemii gospodarczej oraz drobnego sprzętu do sprzątania dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-120/14/MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 16 grudnia 2014  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Centrum Zaopatrzenia i Zbytu ELDE – Lech Dobosz Aleja Niepodległości 11 42-200 Częstochowa  

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi mobilnego dostępu do sieci Internet do celów służbowych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-130/14/MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 16 grudnia 2014  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Telestrada S.A., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa  

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na wybór trzech aptek do realizacji recept lekarskich dla klientów MOPS, refundowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-116/14/MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 15 grudnia 2014  12:00
wynik postępowania: Wybrano oferty: 1) Apteka „Osiedlowa” Krystyna i Marcin Stefańczyk sp. j. al. Niepodległości 27, 42-216 Częstochowa; 2) Miropharm Sp. z o.o. Apteka 4 Pory Roku ul. Warszawska 2/14, 42-200 Częstochowa; 3) GCG Sp. z o.o. Apteka Jasna Al. NMP 50, 42-200 Częstochowa. 

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług medycznych polegających na wykonywaniu badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, wydawaniu stosownych zaświadczeń oraz dokonywaniu wpisów do książeczek pracowniczych do celów sanitarno-epidemiologicznych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-119/14/MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 15 grudnia 2014  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „Trzech Wieszczów” ul. Zana 6, 42-200 Częstochowa 

zamówienie na:

Usługi w zakresie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe dla uczestników pilotażowej części projektu systemowego pn. „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – cz. II.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: DOA.340-28/14/MZ
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 15 grudnia 2014  11:00
wynik postępowania: Zadanie nr 1 - unieważnione; Zadanie nr 2 - unieważnione; Zadanie nr 3 - wybrano ofertę: Spółdzielnia Pracy „Oświata” ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 4 - wybrano ofertę: Spółdzielnia Pracy „Oświata” ul. Faradaya 31, 42-200 Częstochowa; Zadanie nr 5 - unieważnione 

zamówienie na:

Przygotowanie i wydanie jednodaniowych, gorących posiłków osobom, o których mowa w art. 48 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (dz. u. z 2013 poz. 182) na terenie Miasta Częstochowy, z obszarów: Śródmieście, Raków i Stare Miasto.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 390396-2014
wartość: poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
termin składania ofert: 12 grudnia 2014  11:00
wynik postępowania: Część nr 1: „CARITAS” Archidiecezji Częstochowskiej ul. Staszica 5, 42-200 Częstochowa; Część nr 2: unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp; Część nr 3: Fundacja Chrześcijańska „Adullam” ul. Krakowska 34, 42-202 Częstochowa. 

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług naprawy i konserwacji drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-125/14/MM
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 11 grudnia 2014  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: EUREKA Spółka Cywilna Al. Armii Krajowej 12/30 42-200 Częstochowa 

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na wykupienie dostępu do Systemu Informacji Prawnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-132/14/MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 10 grudnia 2014  13:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa 

zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na bezgotówkową sprzedaż paliwa samochodowego przy użyciu karty paliwowej dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie w 2015 roku.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-115/14/MM
wartość: poniżej 30 tys. euro
termin składania ofert: 10 grudnia 2014  12:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę: STATOIL Fuel & Retail Polska Sp. z o. o. ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 46) starsze przetargi »