zamówienie na:

Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów służbowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: SNA.261.2.68.2016.MZ
wartość: poniżej 30 tys euro netto
termin składania ofert: 12 grudnia 2016  13:00
wynik postępowania: Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: AMIC Polska Sp. z o.o.; ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa