zamówienie na:

Zapytanie ofertowe na wybór trzech aptek do realizacji recept lekarskich dla klientów MOPS, refundowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: art. 4 pkt 8
nr sprawy: DOA.3411/0-116/14/MZ
wartość: poniżej 30 tys. euro netto
termin składania ofert: 15 grudnia 2014  12:00
wynik postępowania: Wybrano oferty: 1) Apteka „Osiedlowa” Krystyna i Marcin Stefańczyk sp. j. al. Niepodległości 27, 42-216 Częstochowa; 2) Miropharm Sp. z o.o. Apteka 4 Pory Roku ul. Warszawska 2/14, 42-200 Częstochowa; 3) GCG Sp. z o.o. Apteka Jasna Al. NMP 50, 42-200 Częstochowa.