Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (417)  |  Przetargi unieważnione (67)

zamówienie na:

Zakup i dostawa kserokopiarek oraz komputerów przenośnych dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie

zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: SO.261.2.11.2024.MZ
wartość: Dowolna wartość
termin składania ofert: 22 kwietnia 2024  11:00
wynik postępowania: Unieważnione dla części 1 / Rozstrzygnięte dla części 2